GIS version af RLP til behovsstyret persontransport giver nye muligheder

Rapidis Logistics Planner til disponering og optimering af behovsstyret persontransport som f.eks. Flextrafik, handicapkørsel og skolekørsel tilbydes nu også i en GIS baseret version. Planlægningsmotoren udstilles stadig som en cloud hosted service, men GIS versionen byder på en række spændende ekstra muligheder, som bl.a.

  • Nemt at vise lokationer samt én eller flere ruter på et kort
  • Opret og redigér selv zoner og barrierer, hvor der ikke må køres eller køres med nedsat hastighed
  • Planlægning i hele Europa
  • Planlægning hvor der tages højde for myldretid (planlagt til ultimo 2015)

Hvad viser demoen?

I vores egen demo har vi brugt Esri SDKer, som gør det hurtigt og nemt at hente ruter på cloud severen og vise dem på et kort og/eller sende dem direkte til en smartphone eller tablet. Rapidis hjælper gerne vores kunder i gang med at bruge Esri’s SDKer, som i øvrigt kan bruges gratis i denne “basic” version.

I demoen kan man også se, hvordan de mange forskellige krav og restriktioner, der knytter sig til både opsamlinger, afleveringer og busserne virker i praksis når der skrues op og ned for værdierne.

Demoen giver også et indblik i, hvordan konfigurationsparameterene, som styrer selve beregningerne og graden af optimering, kan bruges til at kontrollere de planlagte ruter.

Vil du se den fulde demo?

Hvis planlægning og disponering af persontransport er relevant for dig, så giver meget komplet demo af, hvordan Rapidis Logistics Planner kan udnytte dine busser bedst muligt samtidig med, at de faktorer der gør turen ubekvem for passagererne holdes på lavt niveau.

Kontakt Leif Dahl Petersen for at aftale tid til en demo, som kan være hos os i Søborg, online eller hos jer.