• Ruteplanlægning pakkedistribution

Ruteplanlægning til mobile medarbejdere

Webservice til ruteplanlægning; tilsyns- og serviceopgaver

Ruteplanlægning for mobile medarbejdere, som beskæftiger sig med service, tilsyn, pleje, rengøring mv. leveres som en hosted webservice.

Ruteplanlægnings-webservicen , kan integreres med de fleste administrative systemer, som f.eks. omsorgssystemer, opgavestyrings-systemer og booking-systemer.

Målet med planlægningen er, at opgaverne tildeles medarbejdere så opgaverne udføres med de rette kompetencer, til aftalt tid, at mindske det administrative tidsforbrug forbundet med planlægningen og endelig at kunne udføre opgaverne med minimeret køretid mellem opgaverne så der frigøres mest mulig reel arbejdstid.

Integration med eksisterende systemer

Rapidis tilbyder med softwaren Logistics Planner en web service, som kan integreres med organisationens administrative system som f.eks. et booking system eller et ERP system og med data input derfra levere automatisk planlægning for større eller mindre flåde af mobile medarbejdere og køretøjer.

Web servicen dækker som standard Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand m.fl.

Nye opgaver i løbet af dagen

Logistics Planner bruges ofte til til, inden arbejdsdagens start, at planlægge og optimere, hvem der skal udføre hvilke opgaver og i hvilken rækkefølge opgaverne skal udføres. I næsten alle organisationer udvikler situationen sig hen over dagen; nye opgaver kommer ind og må prioriteres mens andre opgaver alligevel ikke skal løses. Logistics Planner kan håndtere nye opgaver på flere måder. For nogle virksomheder giver det mest mening at genplanlægge alle opgaver, mens det for andre virksomheder er nødvendigt at fastholde de ruter som allerede er lagt og så tilføje nye opgaver til disse eksisterende ruter.

Optimér ruter ved bookning

Allerede på det tidspunkt hvor aftalen om et besøg bookes, kan det være en god idé at bruge Logistics Planner til at beregne et eller flere tidspunkter, hvor det er mest fordelagtigt for din virksomhed at tilbyde besøg hos kunden. Rapidis har flere eksempler på virksomheder, som ruteplanlægger allerede når et servicebesøg skal aftales;

Download brugerhistorie og se hvordan onlinevaskeriet Washa bruger Logistics Planner til dynamisk prissætning af transportomkostninger.

Udvalgte referencer

  • Falck Teknik, flådeoptimerer og ruteplanlægger for et stor antal teknikere som både udfører planlagte tilsynsopgaver og adhoc opgaver som montering og reparationer.

  • Washa, et online vaskeri som både henter og bringer vasketøj og rensetøj hos private og virksomheder. Daglige ruter planlægges og optimeres, men Washa bruger også Rapidis web services til at tilbyde kunden det optimale tidspunkt for afhentning eller levering mod at kunden tilbydes lavere transportpris.