Den nyeste version af Traffic Analyst supporterer nu ArcGIS 10.4.1. Der er desuden tilføjet tre nye værktøjer:

  • Path Assignment tool som er et path-baseret SUE alternativ til det eksisterende road traffic assignment tool. Understøtter path-size logit til fordeling af rutevalg på valgsæt for hvert OD element, samt eliminering af ruter med høj relativ omkostning fra valgsæt
  • Path MPME tool som supporterer Path Assignment metodikken
  • Get network connectivity tool, som kan identificere og udtrække forbindelser i et ArcGIS Network Dataset

Derudover er der i Public Assignment toolet introduceret separate vægte for længere ventetider på samme stop.