Ruteplanlægning

Ruteplanlægning

Minimerer omkostninger og overholder krav 

Mange opgaver som skal løses på forskellige adresser og mange biler og medarbejdere, som kan udføre opgaverne – så er der potentiale for store besparelser og administrative lettelser ved brug af software til ruteplanlægning.

Rapidis Logistics Planner er udviklet til at beregne den mest optimale ruteplan for, hvem der skal udføre hvilke opgaver, og i hvilken rækkefølge de skal udføre opgaverne.

De ruteplaner som Rapidis Logistics Planner leverer, vil sikre at opgaverne udføres med så få ressourcer som muligt og så flåden af biler eller andre transportformer bruger så lidt tid som muligt på transport mellem de opgaver der skal løses.

Ruteplanlægnings-softwaren kan respektere en lang række af forskellige krav som f.eks. tidsvinduer eller krav om særlige kvalifikationer.

Brancher

Rapidis Logistics Planner leveres i flere varianter som dækker særlige behov til ruteplanlægning i forskellige brancher:

Ruteplanlægning SaaS og til Esri ArcGIS

Rapidis kan tilbyde ruteplanlægning som en cloud hosted web service eller som en extension til ArcGIS fra Esri .

Vi fortæller meget gerne mere om, hvordan man kommer i gang med at bruge ruteplanlægning eller, hvordan der integreres til ruteplanlægnings-softwaren fra f.eks. et administrativt system. Har du brug for en testadgang er du velkommen til at kontakte Leif Dahl Petersen.

Besparelser

Når en organisation overvejer at indføre ruteplanlægning er det oftest ud fra ønsker om besparelser og øget kvalitet.

Besparelser skal komme fra bedre udnyttelse af de ressourcer virksomheden har til rådighed; altså de

biler og andre køretøjer man råder over og de mobile medarbejdere, der bemander køretøjerne enten som chauffører, teknikere eller servicemedarbejdere, som skal udføre opgaver på forskellige adresser. Når man automatiserer ruteplanlægningen, vil man formentlig også opleve store besparelser på den tid, som virksomheden bruger på selve planlægningen. Efterhånden som ruteplanlægningsprogrammerne bliver finjusteret, vil mange opleve at planlægningen for en stor flåde af køretøjer og medarbejdere kan ske helt automatisk.

Øget Kvalitet

Bedre kvalitet og øget servicenivau som konsekvens af automatiseret ruteplanlægning og flådeoptimering kommer både fra præscis planlægning af ankomsttider, der kan kommunikeres videre til kunderne, men også fra det faktum, at ruteplanlægningsmotoren kan tilgodese alle de krav der er knyttet til en opgave om f.eks. særlige kvalikationer hos medarbejderen og tidspunkt hvor opgaven skal løses. Endelig oplever flere virksomheder øget fleksibilitet, idet ruteplanlægningen sker meget hurtigt og derfor kan udføres tættere på starttidspunktet, hvilket så muliggør at kunder kan bestille varer eller booke service senere og stadig få besøg næste dag.

Næste skridt er, at ruteplanlægningssoftwaren opstiller en indledende plan, som over holder alle krav og restriktioner. Omkostningerne for hver eneste af planens ruter beregnes og summeres til planens samlede omkostninger.

Nu kører Logistics Planner en række forbedringstrin, som går ud på at flytte rundt på opgaverne til andre potentielle køretøjere og medarbejdere for på den

måde de samlede omkostingerne for planen så små som muligt. I praksis er der tale om meget store antal kombinationer, og det er netop her, at software til ruteplanlægning overgår, hvad der er muligt for en menneskelig planlægger.

Når forbedringstrinene er gennemført og der ikke kan findes flere omkostningsreduktioner, leveres de færdige ruteplaner for hvert køretøj og medarbejder. Det kan både være som kørelister og som ruter vist på et kort.

Hele flåden eller enkelte ruter

Ruteplanlægning kan både ske flådeoptimering for en stor pulje af opgaver, som kan tildeles forskellige ressourcer (VRP eller Vehicle Routing Problem)

eller det kan ske som optimering af en enkelt rute, hvor det allerede er bestemt, hvilke opgaver som er knyttet til ruten (TSP eller Travelling Salesman Problem); planlægningen går her blot ud på at optimere den rækkefølge som opgaverne udføres i. Rapidis Logistics Planner tilbyder begge typer af ruteplanlægning, VRP og TSP. Det er vores erfaring, at flådeoptimeringen giver langt de største besparelser og derfor skal foretrækkes, hvis det iøvrigt kan forenes med virksomhedes måde at udføre sine opgaver på.

Mange virksomheder kan have glæde af både flådeoptimering og enkeltruteoptimering til forskellige formål. Hvis man f.eks. danner dagens ruter med flådeoptimeringen og så bruger enkeltruteoptimering til at tilføje nye opgaver som opstår i løbet af dagen, har man en ret fleksibel løsning, som tager højde for, at de fleste virksomheder kun kender en del dagens opgaver når arbejdstiden begynder.

Rapidis samarbejder med en række partnere, som tilbyder løsninger, hvor ruteplanlægning med Logistics Planner er en del af løsningen, ligesom Logistics Planner kan bruges fra ArcGIS.

For mere information kontakt Leif Dahl Petersen