Hedensted sparer kr. 4,4 mio årligt på specialkørsel

Hedensted Kommune hjemtog i 2019 planlægningen af kørsel af børn og unge, ældre og handicap mv.

I forbindelse med hjemtagelsen implementerede kommunen et nyt kørselskontor-system leveret af SSD og med integration til Rapidis ruteplanlægning. Systemet sammenholder alle kommunens kørsler og giver forslag til en effektiv planlægning af kørslen, som fortsat udføres af private vognleverandører.

Siden hjemtagelsen har Hedensted Kommune haft en samlet årlig besparelse på 4,4 mio. kr. på området. Denne er primært opnået ved reducerede kørselsomkostninger som følge af bedre styring af ruteplanlægningen via den indkøbte løsning.

Ovenstående er offentliggjort i “Caseanalyse – Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt” udarbejdet af DeLoitte for Kommunernes Landsforening (KL). Du finder casen på side 19

Behovsstyret persontransport

Fynbus er ejet af de 10 kommuner på Fyn og Region Syddanmark. En af de opgaver som Fynbus udfører er Flextrafik, der er et tilbud til de borgere, som ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik.

Det kan være kørsel for svært bevægelseshæmmede, skole- og elevkørsel, aktivitets- og genoptræningskørsel og lægekørsel.

Kørslen udføres af vognmænd og taxifirmaer, men det er Fynbus, som står for planlægning og koordinering af de 500.000 ture, som det årligt bliver til.

Ruteplanlægningen løses ved kald fra Fynbus’ administrative system CPlan til Rapidis Logistics Planner, som beregner ruter, der både overholder de komplekse regler, der er knyttet til de forskellige transportordninger og sikrer, at transporten udføres så effektivt og med så få omkostninger som muligt.

Med det store antal ture hver dag, er det klart, at der også er mange ændringer hver dag. Fynbus kan på få minutter gennemføre en total planlægning, som tager højde for de daglige ændringer.

Download PDF bruger historie og læs om, hvordan Fynbus bruger Logistics Planner til daglig planlægning og optimering af skolekørsel, dagcenterkørsel og andre behovsstyrede kørselsordninger.

Optimering af reklameruter

Rapidis har leveret en løsning til FK Distribution som automatisk kan opdele et område i omdelingsruter til reklamer og ugeaviser. Løsningen har reduceret antallet af ruter, gjort dem mere sikre og sikrer samatidig at arbejdstiden for alle ruterne er tæt på ens. Ruterne planlægges på et fortorvsvejnet og kan være både gangruter og cykelruter.

Systemet producerer detaljerede ruter baseret på et GIS vejnet og adressedata. For at kunne beregne på store geografiske områder, hvor alle adresser skal besøges, har systemet en funktion til gruppering af adresser til større segmenter af adresser, som så indgår i optimeringen. Denne manøvre reducerer beregningstiden og gør det muligt at beregne på områder med flere hundrede ruter.

Download brugerhistorie

Ruteplanlægning til hjemmepleje

Sweco Renoweb renovationsløsning

Sweco, en rådgivende ingeniørvirksomhed med kontorer i flere lande, tilbyder softwarepakken Renoweb, som håndterer arbejdsgange for både kommuner og renovatører ligesom borgerne har adgang til indberetningsmoduler mv.
Sweco har integreret Rapidis Logistics Planner til de moduler, som håndterer byens skraldespande (evt. med sensorer) storskrald, specialafhentninger og industrirenovation. På den måde tilbyder Sweco Renowebbrugerne nem adgang til at:

  • Udvælge afhentninger
  • Danne optimale ruter
  • Sende ruter til udførende medarbejdere

For dagrenovationsområdet, har Rapidis dannet og optimeret ruter for hele kommuner, som Sweco så efterfølgende har importeret til Renoweb.