• rute til reklameomdeling
  • omdelingsruter reklamer og post
  • Gangrækkefølge

Ruteplanlægning til omdeling af post, reklamer og aviser

Software til ruteplanlægning af omdelingsruter

Planlægning og optimering af omdelingsruter til reklamer, post og aviser adskiller sig på flere områder fra planlægning af pakkeudbringning mv. Dels er der oftest tale om meget store antal adresser, som skal besøges; det kan være alle husstande i hele landet og dels kan omdelerne enten cykle eller gå og i andre tilfælde kan de køre i bil.

Rapidis har udviklet en særlig version af softwaren Logistics Planner kaldet Postal, som er målrettet planlægning af netop denne type omdelingsruter, hvor alle adresser i et område skal besøges.

Denne type ruteplanlægning vil også egne sig til at lave indsamlingsruter for velgørende institutioner.

Effektiv ruteopdeling og optimering af rækkefølge

I praksis består Logistics Planner Postal af 2 dele.

Opdel området

Første del opdeler et stort område i ruter, som matcher de kriterier man ønsker.

Optimering af rækkefølgen

Anden del laver en ekstra optimering af den rækkefølge, rutens adresser bedst betjenes i.

De 2 dele bruges naturligt i forlængelse af hinanden, men det er også muligt at optimere betjeningsrækkefølgen for hver enkelt rute baseret på daglig opdateret information om, hvilke adresser som skal have leveret post, avis etc.

Rutekort og beskrivelse af hver rute

Som planlægger får man altså opdelt et område i effektive ruter og til hver rute leveres et kort, som illustrerer ruten, en adresseliste hvor rutens adresser er sorteret i den optimale gangrækkefølge og endelig kan man få en lang række nøgletal både for den enkelte rute og for det samlede område.

Samme arbejdstid for alle omdelingsruter

Forud for planlægningen vil man ofte gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan man at de færdige ruter skal være. Ofte specificerer man, hvor lang arbejdstiden for ruterne skal være. På den måde vil ruterne blive dannet så det tager lige lang tid at omdele dem. På samme måde kan planlæggeren indstille i hvor høj grad omdelerne må krydse vejene, om ruterne må overlappe hinanden etc.

Tid og vægt  pr. adresse

For Logistics Planner Postal er hver enkelt adresse unik. Det betyder, at man for hver adresse kan specificere dels hvor lang tid den tager at betjene og hvor meget det man skal levere vejer. Disse parametre er sammen med adressedata også det nødvendige input til beregningerne.

Bilruter og gangruter

Baseret på dine præferencer kan Logistics Planner Postal selv beslutte om en rute skal betjenes af en omdeler, som kører i bil eller af en omdeler som enten går eller kører cykel.

Udvalgte referencer

  • FK Distribution, landsdækkende omdeling af reklamer og gratis avis. Omdelingsruter til budene laves med Rapidis Logistics Planner