Ruteplanlægning og optimering – Analyse af passagerstrømme i kollektiv trafik – Trafikmodeller – Software og rådgivning

Ruteplanlægning

Ruteplanlægning og Logistik optimering

Vi udvikler software til automatisk ruteplanlægning og optimering af transport med særlige funktioner til flere brancher.

Ruteplanlægning leveres som web service (SaaS) til integration med andre systemer eller som en extension til ArcGIS fra Esri.

Transit Analyst

Kollektiv Trafik

Med Transit Analyst og et Rejsekort Analysesystem kan et trafikselskab få komplet indsigt i, hvordan passagererne rejser i det kollektive system. Konsekvenserne af påtænkte ændringer f.eks. i køreplaner eller linjeføring kan beregnes inden ændringer gennemføres.

Rapidis har indgående erfaring med at løse opgaver for trafikselskaberne; se referencer her.

Traffic analyst til ArcGIS

Trafikmodeller

Rapidis udvikler softwaren Traffic Analyst, der er en extension til Esri ArcGIS og som bruges i den danske “Landstrafikmodellen” v/Vejdirektoratet (LTM) og i Købehavns Kommunes trafikmodel COMPASS.

Trafikmodeller som bygger på Traffic Analyst kan simulere og beregne fremtidige scenarier for biltrafik, kollektive transportsystemer og andre transportformer.

Udvalgte referencer, projekter og kundecases

Landstrafikmodellen

Trans Tools 3

Behovsstyret persontransport

Omdelingsruter

Ruter til dagrenovation

Se beskrivelser af disse og flere referencer, projekter og cases: For ruteplanlægning – for Kollektiv Trafik  – for Trafikmodeller