Ruteplanlægning og optimering – analyse af passagerstrømme i kollektiv trafik – trafikmodeller – software og rådgivning

Traffic analyst til ArcGIS

Transport og kollektiv trafik

Rapidis analyserer, simulerer og beregner trafik – typisk via trafikmodeller som dækker både biltrafik og kollektive transportsystemer.

Vi udvikler, bruger og sælger Traffic Analyst, en extension til ArcGIS, som indeholder geoprocesseringsværktøjer til transportmodellering.

Ruteplanlægning

Ruteplanlægning og Logistik optimering

Vi udvikler softwaren Rapidis Logistics Planner (RLP) til automatisk ruteplanlægning og optimering af transport i en lang række brancher.

RLP er en web service som kan kaldes fra andre systemer, men fås også som en extension til ArcGIS.

Analyser transport og logistik

Analyser og konsulentopgaver

Rapidis analyserer data og udfører konsulentopgaver relateret til logistik og transport.

Skolebus analyser eller optimering af ruter til saltning og snerydning for kommuner,  konsekvensberegninger ved omlægning af busruter for trafikselskaber

Udvalgte referencer, projekter og kundecases

Landstrafikmodellen

Trans Tools 3

Behovsstyret persontransport

Omdelingsruter

Ruter til dagrenovation

Se beskrivelser af disse og flere projekter og cases: For transport  og  for logistik.