Nyheder

Hedensted sparer kr. 4,4 mio årligt på specialkørsel

Nedenstående er offentliggjort i “Caseanalyse – Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt” udarbejdet af DeLoitte for Kommunernes Landsforening (KL). Du finder casen på side 19

Hedensted Kommune hjemtog i 2019 planlægningsopgaven af kørsel af børn og unge, ældre og handicap mv.

I forbindelse med hjemtagelsen implementerede kommunen et nyt planlægningssystem leveret af SSD og Rapidis, og ansatte nye planlæggere. Systemet sammenholder alle kommunens kørsler og giver forslag til en effektiv planlægning af kørslen, som fortsat udføres af private vognleverandører.

Siden hjemtagelsen har Hedensted Kommune haft en samlet årlig besparelse på 4,4 mio. kr. på opgaven. Denne er primært opnået ved reducerede kørselsomkostninger som følge af bedre styring af ruteplanlægningen via den indkøbte løsning.

2023-05-23T12:47:17+01:00september 19th, 2022|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Hedensted sparer kr. 4,4 mio årligt på specialkørsel

Rapidis leverandør til SKI aftalen

Rapidis er blevet optaget som leverandør til SKI aftalen i kategorien “Standardsoftware”

2022-03-24T14:20:22+01:00marts 24th, 2022|Ikke kategoriseret, Software|Kommentarer lukket til Rapidis leverandør til SKI aftalen

Traffic Analyst 7.0 frigivet – Traffic Analyst understøtter nu ArcGIS 10.7.1.

 • LogFetcher executable tilføjet. Dette modul kan sættes op til at hente service logs fra ArcGIS Server installationer gemme dem i et SQL Server database miljø.
 • DTA Path Assignment tool tilføjet. Dynamisk individ-baseret assignment der udlægger ture i en kontinuert trafikstrøm. Dette muliggør detaljeret tidslig modellering af kø-opbygning og -afvikling.
 • Mixed Public Assignment tool tilføjet. A højtydende kollektiv Assignment algoritme er implementeret, som understøtter en blanding af køreplans- og frekvens-beskrevne afgange, samt kapacitetsbegrænsninger og trængsel.
 • Transit data map tools understøtter editering og oprettelse af afgange med frekvens og kapacitets information, som kan anvendes af Mixed Public Assignment.
 • TurnGenerator tool har forbedret detektion af primære/sekundære veje til automatisk etablering af prioritetsdata for svingbevægelser, bl.a. for dobbelt-digitaliserede vejstykker.
 • Model Manager har fået udvidet brugerinterfacet, og giver mulighed for hurtigere overførsler med mindre pladskrav
2020-10-06T13:52:19+01:00oktober 6th, 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Traffic Analyst 7.0 frigivet – Traffic Analyst understøtter nu ArcGIS 10.7.1.

Global Public Transport Summit – mød Rapidis i Stockholm

15.000 deltagere og 350 udstillere forventes til denne store konference om offentlig transport, som afholdes i Stockholm fra den 10. juni til den 12. juni. Rapidis vil være med hos Esri på stand B1080, hvor vi vil vise vores nye Transit Analyst for ArcGIS, som giver trafikselskaber m.fl. et komplet indblik i hvordan deres passagerer rejser i det kollektive netværk; i en hidtil uset detaljeringsgrad. Kig forbi!

2023-05-23T11:33:51+01:00juni 4th, 2019|Arrangementer og events|Kommentarer lukket til Global Public Transport Summit – mød Rapidis i Stockholm

Ruter til dagrenovation beregnet til AVV

Rapidis har beregnet optimale skralderuter for Hjørring og Brønderslev kommuner. Omkring 40.000 adresser er opdelt i ruter som bl.a. overholder krav til den daglige arbejdstid.

Se flere eksempler på kort og andet output fra denne type ruteplanlægning.

Rapidis udvikler software til netop type ruteplanlægning, hvor man ønsker at besøge alle husstande i et større område som f.eks. til omdeling af post og reklamer eller indsamling af husstandsaffald. Da dagrenovationsruter sjældent ændres tilbyder Rapidis også at udarbejde ruter på konsulentbasis, som vi har gjort i dette tilfælde til AVV

2019-01-23T13:19:33+01:00januar 23rd, 2019|Konsulentydelser, Logistics Planner|Kommentarer lukket til Ruter til dagrenovation beregnet til AVV

Esri konference om Post, Pakker og Omdeling

Esri indbyder til en special konference om brug af GIS i organisationer som arbejder med postomdeling, pakkedistribution samt omdeling af aviser og reklamer.

Konferencen holdes i Hamborg den 11. oktober 2018, i forlængelse PostExpo messen, hvor det iøvrigt også er muligt at møde Esri eksperter på de samme fagområder.

Link til Esri Postal and Parcel Location Intelligence Summit

Link til PostExpo

På Esri Postal an Parcel Location Intelligence Summit vil du få god mulighed for at møde kollegaer fra andre lande, som arbejder med de samme problemstillinger som dig ligesom der vil være indlæg både fra brugere og GIS eksperter.

Bemærk at deltagelse er gratis og ikke er betinget af, at din organisation er brugere af Esri software.

Kontakt gerne Leif Dahl Petersen hos Rapidis hvis du vil høre mere.

2018-08-17T12:48:26+01:00august 17th, 2018|Arrangementer og events|Kommentarer lukket til Esri konference om Post, Pakker og Omdeling

Traffic Analyst understøtter nu ArcGIS 10.6.

Traffic Analyst 6.6 frigivet

Adskillige eksisterende tools har fået tilføjet nye features.

Editeringsværktøjerne understøtter sameksisterende data instanser.

Transit Data Map Tools: Understøtter nu indlæsning af kollektive netværksdata data begrænset af nuværende skærmområde.

Model Manager applikation udvidet.

2018-06-28T13:28:26+01:00juni 28th, 2018|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Traffic Analyst understøtter nu ArcGIS 10.6.

Washa gik fra 8 til 12 kundebesøg pr. time med Logistics Planner

Download bruger historie og se, hvordan Washa, en online vaskeri service bruger Rapidis Logistics Planner i deres daglige planlægning af afhentninger og leverancer af vasketøj hos deres kunder

 

 

Washa har opnået:

 • En stor stigning i deres produktivitet ved nu at kunne udføre 12 stop pr. time mod kun 8 da man ikke brugte automatisk planlægning
 • Den kontortid man bruger på planlægning er reduceret fra mange timer til få minutter. Det giver mulighed for at kunderne kan bestille senere og stadig få service næste dag
 • Dynamisk prissætning at leveringsomkostninger, så det gøres attraktivt for kunden at vælge leveringstid i et interval, hvor Washa har andre stop i nærheden

Også online supermarkeder som tilbyder levering i aftalte tidsintervaller, kan opnå nogle af de samme optimeringsgevinster som Washa har realiseret.

2017-03-17T14:49:20+01:00marts 17th, 2017|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Washa gik fra 8 til 12 kundebesøg pr. time med Logistics Planner

Ny Workforce Planner App til ArcGIS

Esri har for nylig frigivet App’en Workforce til ArcGIS. Workforcer følger med i dit abonnement på ArcGIS Online.

Workforce kan gøre det lettere at organisere mobile medarbejdere, tildele opgaver og få information om status mv. tilbage til kontoret. Workforce kan kombineres med én eller flere Esri Apps som f.eks. Navigator, Collector eller Survey.

Fra kontordelen af Workforce kan man bl.a. tildele opgaver til de enkelte medarbejdere. Denne tildeling er en manuel proces.

Derfor har Rapidis lavet en selvstændig App, Workforce Planner, som kombinerer egenskaberne fra Workforce med Rapidis Logistics Planner ved at tilføje funktioner til automatisk disponering og ruteplanlægning.

I praksis betyder det, at disponenten kan udvælge opgaver fra sine pulje samt et antal mobile medarbejdere, for så automatisk at få den mest optimale plan for hvilke opgaver, der skal løses af hvilke medarbejdere samt den optimale rækkefølge for hver medarbejder.

Læs mere om Workforce Planner her.

En gratis prøve på Workforce Planner kan hentes på ArcGIS Marketplace.

2016-09-09T10:42:02+01:00september 8th, 2016|Logistics Planner, Software|Kommentarer lukket til Ny Workforce Planner App til ArcGIS

Traffic Analyst 6.0 frigivet

Den nyeste version af Traffic Analyst supporterer nu ArcGIS 10.4.1. Der er desuden tilføjet tre nye værktøjer:

 • Path Assignment tool som er et path-baseret SUE alternativ til det eksisterende road traffic assignment tool. Understøtter path-size logit til fordeling af rutevalg på valgsæt for hvert OD element, samt eliminering af ruter med høj relativ omkostning fra valgsæt
 • Path MPME tool som supporterer Path Assignment metodikken
 • Get network connectivity tool, som kan identificere og udtrække forbindelser i et ArcGIS Network Dataset

Derudover er der i Public Assignment toolet introduceret separate vægte for længere ventetider på samme stop.

2016-09-14T09:30:55+01:00september 6th, 2016|Software, Traffic Analyst|Kommentarer lukket til Traffic Analyst 6.0 frigivet

Traffic Analyst 5.1.0

 

In the latest version 5.1.0 of Traffic Analyst, the option to use ”Fixed Seed” in Road and Public Assignment has been introduced.

The “Fixed seed” functionality reduces the noise from stochastic simulation, when comparing the results of two identical calculations. The results will to a much greater extent be similar.

2016-01-21T15:43:14+01:00januar 21st, 2016|Software, Traffic Analyst|Kommentarer lukket til Traffic Analyst 5.1.0

Rapidis er nu Microsoft Guld Partner

I Rapidis er vi både glade og stolte over, at vi nu kan kalde os Microsoft Guld Partner indenfor kategorierne “Application Development” og “Data Center”.

For at opnå Guld Partner certificeringen har vi bl.a. skulle dokumentere, at Rapidis Logistics Planner medgår i en betydelig række installationer samt, at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer og certificeringer.

Certificeringen kræver også, at “rigtige” kunder og brugere verificerer vores påstand om deres brug af Rapidis Logistics Planner ligesom der har været spørgeskemaer, som skulle besvares. Tak til de mange af vores kunder, bruger og samarbejdspartnere, der har taget sig tid til at hjælpe os med dette.

2015-08-26T13:53:28+01:00august 26th, 2015|Arrangementer og events, Kunder, Logistics Planner, Software|Kommentarer lukket til Rapidis er nu Microsoft Guld Partner

Se demo af RLP GIS version til disponering af behovsstyret persontransport

GIS version af RLP til behovsstyret persontransport giver nye muligheder

Rapidis Logistics Planner til disponering og optimering af behovsstyret persontransport som f.eks. Flextrafik, handicapkørsel og skolekørsel tilbydes nu også i en GIS baseret version. Planlægningsmotoren udstilles stadig som en cloud hosted service, men GIS versionen byder på en række spændende ekstra muligheder, som bl.a.

 • Nemt at vise lokationer samt én eller flere ruter på et kort
 • Opret og redigér selv zoner og barrierer, hvor der ikke må køres eller køres med nedsat hastighed
 • Planlægning i hele Europa
 • Planlægning hvor der tages højde for myldretid (planlagt til ultimo 2015)

Hvad viser demoen?

I vores egen demo har vi brugt Esri SDKer, som gør det hurtigt og nemt at hente ruter på cloud severen og vise dem på et kort og/eller sende dem direkte til en smartphone eller tablet. Rapidis hjælper gerne vores kunder i gang med at bruge Esri’s SDKer, som i øvrigt kan bruges gratis i denne “basic” version.

I demoen kan man også se, hvordan de mange forskellige krav og restriktioner, der knytter sig til både opsamlinger, afleveringer og busserne virker i praksis når der skrues op og ned for værdierne.

Demoen giver også et indblik i, hvordan konfigurationsparameterene, som styrer selve beregningerne og graden af optimering, kan bruges til at kontrollere de planlagte ruter.

Vil du se den fulde demo?

Hvis planlægning og disponering af persontransport er relevant for dig, så giver meget komplet demo af, hvordan Rapidis Logistics Planner kan udnytte dine busser bedst muligt samtidig med, at de faktorer der gør turen ubekvem for passagererne holdes på lavt niveau.

Kontakt Leif Dahl Petersen for at aftale tid til en demo, som kan være hos os i Søborg, online eller hos jer.

2018-01-19T17:29:31+01:00maj 18th, 2015|Logistics Planner, Software|Kommentarer lukket til Se demo af RLP GIS version til disponering af behovsstyret persontransport

Traffic Analyst 4.0 Release

 • Forudsætter nu ArcGIS 10.2.2
 • En 64-bit version af Traffic Analyst er nu tilgængelig (sammen med 32-bit versionen)
 • Tilføjet modellering af tidlig zone afgang for Public assignment
 • Der er tilføjet restriktioner i forhold til hvordan Traffic Analyst kan skrive output ud i databaser igennem OLE DB connections
2016-11-10T10:37:23+01:00april 17th, 2015|Software, Traffic Analyst|Kommentarer lukket til Traffic Analyst 4.0 Release
Go to Top