Rejsekort Analysesystem baseret på Rapidis Transit Analyst til ArcGIS

Rejsekort analyse-systemet, som er implementeret hos Movia, er baseret på Rapidis Transit Analyst til ArcGIS og Esri ArcGIS Enterprise, som Rapidis kan levere som én samlet løsning.

De eksempler på analyser som vises nedenfor er venligst udlånt af Movia. Se præsentationen “Bedre beslutningsgrundlag med rejsekortdata”

Vælg scenarie/periode til analyse

Når nye rejsekortdata og tællinger er tilgængelige, kan der køres et nyt scenarie, som danner en estimeret OD matrix, der beskriver alle rejser med start, slut og skift undervejs

Differenskort før/efter Metro Cityring

Kortet viser forskelle i antal påstigere og passagervolumen på busstrækninger og banestrækninger før og efter åbningen af Metro Cityringen

Om Rejsekort Analyse-systemet

Rejsekort analyse-systemet, som er implementeret hos Movia, er baseret på Rapidis Transit Analyst til ArcGIS og Esri ArcGIS Enterprise, som Rapidis kan levere som én samlet løsning.

Modellen giver et meget præcist billede af, hvordan passagererne rejser i det kollektive transportsystem; en viden som kan bruges til at:

  • Sikre det bedste match mellem efterspørgsel og udbud

København før Metro Cityring

Analyse på rejsekort- og tælledata inden Metro Cityringens åbning. Kortet viser antal påstigere samt passagervolumen for busstrækninger og banelinjer

København efter Metro Cityring

Analyse på rejsekort- og tælledata fra nov. 2019 efter Metro Cityringens åbning. Kortet viser betydelige ændringer for antal påstigere samt passagervolumen for busstrækninger, Metro og banelinjer

  • Optimere linjeføring og placering af stoppesteder

  • Beregne effekten af ændringer i køreplaner og ruter

  • Optimere korrespondancer for knudepunkter

Mere værdi end tællinger

Hvor passager-tællinger viser hvor mange rejsende som står af og på, ved et givet stoppested så beskriver Transit Analyst hele rejsen og viser relationer mellem påstigninger og afstigninger for alle linjer og transportformer involveret i rejsen.

Skiftemønstre Nørreport Station på kort

Kortet viser skiftemønstre omkring Nørreport St. i november 2019. Fuld information for hvert stoppested mv. er tilgængelig. Kan bl.a. give information til optimering af korrespondancer

Skiftemønstre Nørreport Station i tabel

Tabellen viser i detaljer skiftemønstre på Nørreport St. i november 2019

Dette repræsenterer transportbehovet for en given passager.

Ændringer i køreplaner og ruter

Når transportbehovet holdes konstant, giver Transit Analyst også mulighed for at beregne hvilke ture som påvirkes af påtænkte ændringer og samtidig analysere hvordan de disse passagerer vil ændre deres rejse for at dække deres transportbehov.

Transit Analyst gør det altså muligt at beregne, hvilke ruter, stoppested mv. som vil opleve enten øget eller mindre passager volumen.

Destinationskommuner

Analysen viser, for alle rejser i perioden, i hvilken kommune rejsen slutter

Udnyttelse af kapacitet og siddepladser

Analysen viser udnyttelse af kapacitet og siddepladser pr. buslinje

Input til modelberegninger

Transit Analyst bruger et såkaldt Multi-Path OD-Matrix Estimation (MPME) til at samkøre modeldata, køreplaner, tællinger og rejsekort data, til at give det det bedst mulige samlede og detaljerede billede af alle rejser i det kollektive system. Output beskriver detaljeret hver rejse fra start til slut, for en gennemsnitsdag af en given dagstype indenfor den valgte kalenderperiode.

Input til MPME er foruden rejsekort data også tilgængelige tællinger og køreplansdata. Tilsammen med Rapidis´ kollektive rutevalgsmodel er disse data input til modelberegningen.

Rejsende fordelt på rejsens længde

Analysen viser det total antal passagerer fordelt efter rejseafstand

Opland for ZBC i Slagelse

Analysen, her visualiseret på et kort, viser oplandet til uddannelsesinstitutionen ZBC i Slagelse; altså indblik i hvor passagerene har påbegyndt deres rejse

Output fra modelberegninger

Output er en estimeret OD-Matrice som valideres med tællinger indtil resultatet er meget tæt på at være 100 % korrekt.

Output omfatter også rejser og GIS data til visualisering.

Antal påstigere pr. linje for en kommune

Analysen viser, for en given kommune, antallet af påstigere pr. buslinje

Rejser hvor buslinje 500S indgår

Kortet giver et overblik over rejser, hvor buslinje 500S har været benyttet til hele eller dele af rejsen

Ændringer i køreplaner og ruter

Transit Analyst tilbyder et modul, som kan bruges til at oprette nye potentielle scenarier for stoppesteder, frekvenser og ruter. Disse kan så analyseres op imod transportbehovet og konsekvenserne af det nye scenarie kan beregnes inden ændringer evt. gennemføres

Nye scenarier oprettet via kort

Et nyt scenarie kan oprettes i en tabel eller en ny linjeføring kan tegnes på kortet.