Traffic Analyst til ArcGIS

Traffic Analyst er en transportplanlægnings og modellerings extension, som er udviklet til ArcGIS og derfor fungerer som en integreret del af ArcGIS.

Traffic Analyst gør ArcGIS til et fuldt funktionelt system til transportplanlægning.

Kernen i Traffic Analyst er en samling af avancerede modelleringsværktøjer, som fungerer med ArcGIS Geoprocessing framework.

Traffic Analyst omfatter også specielle editeringsværktøjer til håndtering af linjeføring og køreplaner for offentlig transport. Det gør brugeren i stand til at lave sofistikerede transport modeller ved at bruge ArcGIS Model Builder sammen med Traffic Analyst værktøjerne, som nemt kan kombineres med andre geoprocesserings værktøjer.

Når modelleringsværktøjerne fra Traffic Analyst integreres fuldt ud med ArcGIS kan brugeren samtidig med sit arbejde med transport planlægning benytte alle de nyttige funktioner i ArcGIS såsom visualisering, editering og data management.

Traffic Analyst understøtter nu ArcGIS 10.7.1. med følgende nyheder:

 • LogFetcher executable tilføjet. Dette modul kan sættes op til at hente service logs fra ArcGIS Server installationer gemme dem i et SQL Server database miljø.
 • DTA Path Assignment tool tilføjet. Dynamisk individ-baseret assignment der udlægger ture i en kontinuert trafikstrøm. Dette muliggør detaljeret tidslig modellering af kø-opbygning og -afvikling.
 • Mixed Public Assignment tool tilføjet. A højtydende kollektiv Assignment algoritme er implementeret, som understøtter en blanding af køreplans- og frekvens-beskrevne afgange, samt kapacitetsbegrænsninger og trængsel.
 • Transit data map tools understøtter editering og oprettelse af afgange med frekvens og kapacitets information, som kan anvendes af Mixed Public Assignment.
 • TurnGenerator tool har forbedret detektion af primære/sekundære veje til automatisk etablering af prioritetsdata for svingbevægelser, bl.a. for dobbelt-digitaliserede vejstykker.
 • Model Manager har fået udvidet brugerinterfacet, og giver mulighed for hurtigere overførsler med mindre pladskrav

Traffic Analyst indeholder alle de værktøjer som planlæggerne skal bruge for at gennemføre forskellige planlægningsopgaver. Resultaterne heraf er afgørende input til beslutningsstøtte. Værktøjerne omfatter:

 • Trafikstrømsprognoser
 • Tilgængelighedsanalyser
 • Modellering af ændrede rejse- og transportbehov som følge af ændringer i infrastruktur, arealanvendelse, politik, demografi mv.
 • Evaluere og forudsige konsekvenser af større infrastruktur projekter
 • Beregner miljømæssige og andre konsekvenser for omgivelserne af ændringer i transportsystemer
Med Traffic Analyst kan brugerne opstille komplette og detaljerede transport modeller eller bruge værktøjerne i Traffic Analyst hver for sig eller som en del af andre modeller (f.eks. konskvensmodeller)
Traffic Analyst indeholder de nødvendige geoprocesseringsværktøjer til modellering af transport og i kombination med ArcGIS kan brugerne opstille de mest avancerede transportmodeller i ArcGIS´ brugergrænseflade, som er både intuitiv og fleksibel. Traffic Analyst indeholder værktøjer til:

 • Trip Generation modeling (factor, regression, logit)
 • Trip Distribution modeling (gravity model, Furness)
 • Modal split (logit)
 • Basic matrix manipulation
 • Road traffic assignment (deterministic user equilibrium or stochastic user equilibrium calculations) with optional intersection delay modeling according to HCM 2010
 • Dynamic road traffic assignment
 • Public transport as well as road traffic matrix estimation based on traffic counts (mpme)
 • Public transport assignment (timetable based; deterministic user equilibrium or stochastic user equilibrium)
 • Editing public transport data: stops, routes, timetables, etc.

Traffic Analyst leveres med eksempel data, eksempel modeller og eksempel scripts, som kan bruges til at opstille komplette transportmodeller i ArcGIS med Traffic Analyst. Brugere kan nemt tilpasse disse, så de kan anvendes til brugerens specifikke behov.

Alle beregningsværktøjerne i Traffic Analyst arbejder perfekt sammen med geoprocesserings værktøjerne i ArcGIS. Det betyder, at værktøjerne i Traffic Analyst kan bruges i scripts og visualiseringsmodeller; helt som det er tilfældet med geoprocesseringsværktøjerne som følger med ArcGIS. Brugerne kan let skabe avancerede værktøjer til analyse af trafik ved at bruge Model Builder og scripts til at kombinere værktøjerne i Traffic Analyst med andre geoprocesseringsværktøjer. Traffic Analyst leveres med færdige eksempler på transport modeller; heriblandt den klassiske 4-trins model; både som model og som scripts. Traffic Analyst kan udnytte multi-kernede CPU´er til ressourcekrævende værktøjer.
Traffic Analyst kan bruges med data i alle de åbne filformater, som understøttes af ArcGIS, heriblandt:

 • Shapefiler
 • Personlige geodatabaser
 • Fil-geodatabaser
 • Enterprise geodatabaser
 • Tekst filer
 • OLE DB Databaser

Det betyder, at data let kan udveksles mellem brugernes transportmodeller og andre modeller, programmer eller projekter. Traffic Analyst leveres med et værktøj til at importere data fra ”the General Transit Feed Specification format” (Google Transit data).  

Traffic Analyst indeholder avancerede værktøjer til editering af data fra offentlig transport. Værktøjerne arbejder sammen med det eksisterende editeringssystem i ArcGIS. Traffic Analyst indeholder værktøjer til styring af forskellige data scenarier.
Traffic Analyst kan integreres med Network Analyst og give flere funktioner til Network Analyst. Dette opnås ved, at der oprettes Network Datasets med Network Analyst og vedligeholde disse med ArcMap editering. Traffic Analyst læser alle de nødvendige netværksinformationer direkte fra Network Datasættet.

Systemkrav

Traffic Analyst understøtter ArcGIS ArcGIS 10.7.1 og fungerer med alle licens typer.

Traffic Analyst fungerer med Windows og Windows Server.

Priser

Kontakt venligst Thomas Israelsen for mere information.