Traffic Analyst til ArcGIS

Traffic Analyst er en transportplanlægnings og modellerings extension, som er udviklet til ArcGIS og derfor fungerer som en integreret del af ArcGIS.

Traffic Analyst gør ArcGIS til et fuldt funktionelt system til transportplanlægning.

Kernen i Traffic Analyst er en samling af avancerede modelleringsværktøjer, som fungerer med ArcGIS Geoprocessing framework.

Traffic Analyst omfatter også specielle editeringsværktøjer til håndtering af linjeføring og køreplaner for offentlig transport. Det gør brugeren i stand til at lave sofistikerede transport modeller ved at bruge ArcGIS Model Builder sammen med Traffic Analyst værktøjerne, som nemt kan kombineres med andre geoprocesserings værktøjer.

Når modelleringsværktøjerne fra Traffic Analyst integreres fuldt ud med ArcGIS kan brugeren samtidig med sit arbejde med transport planlægning benytte alle de nyttige funktioner i ArcGIS såsom visualisering, editering og data management.

Traffic Analyst understøtter nu ArcGIS 10.7.1. med følgende nyheder:

  • LogFetcher executable tilføjet. Dette modul kan sættes op til at hente service logs fra ArcGIS Server installationer gemme dem i et SQL Server database miljø.
  • DTA Path Assignment tool tilføjet. Dynamisk individ-baseret assignment der udlægger ture i en kontinuert trafikstrøm. Dette muliggør detaljeret tidslig modellering af kø-opbygning og -afvikling.
  • Mixed Public Assignment tool tilføjet. A højtydende kollektiv Assignment algoritme er implementeret, som understøtter en blanding af køreplans- og frekvens-beskrevne afgange, samt kapacitetsbegrænsninger og trængsel.
  • Transit data map tools understøtter editering og oprettelse af afgange med frekvens og kapacitets information, som kan anvendes af Mixed Public Assignment.
  • TurnGenerator tool har forbedret detektion af primære/sekundære veje til automatisk etablering af prioritetsdata for svingbevægelser, bl.a. for dobbelt-digitaliserede vejstykker.
  • Model Manager har fået udvidet brugerinterfacet, og giver mulighed for hurtigere overførsler med mindre pladskrav

Systemkrav

Traffic Analyst understøtter ArcGIS ArcGIS 10.7.1 og fungerer med alle licens typer.

Traffic Analyst fungerer med Windows og Windows Server.

Priser

Kontakt venligst Thomas Israelsen for mere information.