Skab bedre beslutningsgrundlag hos trafikselskaber og operatører

Transit Analyst består af en række software moduler, som på baggrund af tællinger, rejsekortdata og modelleringer kan give vigtigt indblik:

 • Få komplet billede af hvordan passagererne rejser

 • Se hvordan passagererne skifter mellem linjer, transportformer og operatører

 • Beregn konsekvenser af serviceændringer; inden de gennemføres

 • Lav analyser for forskellige scenarier

Kollektive turmønstre

Første skridt, som også danner grundlag for analyser og konsekvensberegninger, er produktionen af kollektive turmønstre.

Kollektive trafikselskaber har typisk adgang til data som tællinger, billetsalgsdata, rejsekortdata og mere. Men det kan være en udfordring at danne et samlet overblik fra sådanne forskellige kilder. Tællinger siger noget om totale passagermængder bestemte steder – men ikke hvem der indgår i tællingen, hvor de kommer fra og hvor de skal hen.

Omvendt giver rejsekortdata en detaljeret indsigt i en vis delmængde af de kollektive rejsendes aktiviteter – men ikke nogen oplysninger om de totale mængder eller præcist hvor stor en andel af de rejsende der har benyttet rejsekort forskellige steder.

Transit Analyst kan hjælpe med at komme uden om disse begrænsninger og kan produceret et samlet og detaljeret overblik over hvordan passagererne rejser.

Overordnet set læses alle observerede rejser i en valgt periode af Transit Analyst. På den baggrund genereres realistiske rejsedata så alle tilgængelige observationerne så vidt muligt er opfyldt. Dette giver et detaljeret billede af den totale rejseaktivitet i det kollektive transport system.

Foruden totale passagermængder udskrives også detaljerede beskrivelser af alle de individuelle rejser i det kollektive system. Disse resultatdata er nemme at analysere og visualisere, og er et værdifuldt arbejdsgrundlag for planlæggere.

Scenarie-analyser af service ændringer

Når en udbyder af kollektiv trafik overvejer serviceændringer, kan det være både nyttigt og produktivt, hvis man hurtigt kan vurdere konsekvenser ved serviceændringerne og derved sikre et fagligt kompetent grundlag for dialog med kunder og andre interessenter; dette med detaljerede nøgletal og præcise svar på hvad f.eks. en linjeændring betyder for de rejsendes ruter. Med udgangspunkt i de kollektive turmønstre kan man relativt enkelt undersøge forskellige sådanne scenarier.

Scenarier kan nemt oprettes som varianter af en driftskøreplan eller som varianter af et andet scenarie. Når et scenarie er lagt ind i systemet kan der laves en beregning af nye passagerflows og rejsetider inkl. nøgletal og kort. Disse resultater kan sammenlignes med andre scenarie-beregninger eller med producerede turmønstre for at vise konsekvenser for passagererne af planlagte eller foreslåede serviceændringer.

Transit Analyst til ArcGIS har bl.a. derudover funktioner:

 • Tager højde for overflytning mellem kollektive transportmidler
 • Detaljerede og opsummerede resultater i database
 • Mange standardudtræk/analyser
 • Integration med produktionssystemer

Kollektiv tilgængelighed og mobilitet

Med en tilgængelighedsanalyse kan det, for et område beregnes, hvor let passagerer kan komme til alle andre områder. Tilgængeligheden måles i rejsetid og antal skift.

Resultater fra analysen kan både vises i tabelformat eller de kan visualiseres kort.

Input til en kollektiv tilgænglighedsanalyse er køreplaner, som kan importeres fra rejseplanen i GTFS formatet.

Ved ændringer eller påtænkte ændringer i køreplanerne kan konsekvenserne for den kollektive tilgængelighed illustreres på differenskort.

Den kollektive tilgængelighedsanalyse kan udviddes ved at vægte tilgængeligehed med antallet af potentielle brugere. Det kan man gøre ved foruden køreplaner også at inddrage befolkningsdata.

Modellering af transportmiddelvalg

Ved større serviceomlægninger kan der være brug for mere avanceret kollektiv modellering, som også tager højde for overflytninger mellem transportformer som cykel, bil, kollektiv, gang og fly.

Webmodul giver nem adgang til resultater og analyser

For at give så mange brugergrupper som muligt adgang til scenarier og analyser tilbyder Rapidis et webmodul, som via en browser giver adgang til de moduler fra Transit Analyst, som virksomheden benytter.

Webmodulet er fleksibelt og kan bidrage med:

 • Adgang til alle scenarier og resultater
 • Nemme interaktive analyser i website
 • Nøgletal og webkort
 • Automatiske differenser mellem resultater
 • Start og overvåg beregninger i website
 • Nem adgang for alle medarbejdere