Rapidis har beregnet optimale skralderuter for Hjørring og Brønderslev kommuner. Omkring 40.000 adresser er opdelt i ruter som bl.a. overholder krav til den daglige arbejdstid.

Se flere eksempler på kort og andet output fra denne type ruteplanlægning.

Rapidis udvikler software til netop type ruteplanlægning, hvor man ønsker at besøge alle husstande i et større område som f.eks. til omdeling af post og reklamer eller indsamling af husstandsaffald. Da dagrenovationsruter sjældent ændres tilbyder Rapidis også at udarbejde ruter på konsulentbasis, som vi har gjort i dette tilfælde til AVV