Rapidis Logistics Planner er blevet opdateret med en række nye features. Selve planlægningen er blevet udvidet med f.eks. mulighed for multiple tidsvinduer, multiple kvalifikationskrav og forbedret planlægningsperformance. Desuden er det nu muligt mere fleksibelt at arbejde med geografiske data i flere koordinatsystemer på en gang.