Rasmus Dyhr Frederiksen fra Rapidis har været medforfatter til et indlæg og en artikel med relation til Landstrafikmodellen, som blev givet i forbindelse med Trafikdage 2014 på Ålborg Universitet.

Abstrakt:

Denne artikel beskriver arbejdet med at udvikle og indsamle data til at opbygge en krydsdatabase til Landstrafikmodellen. Vejdirektoratet igangsatte, i 2012, et projekt med henblik på at udvide LTM med krydsmodellering. Med indførsel af krydsmodellering vil Landstrafikmodellen opnå en klar forbedring, idet trængsels- og flaskehals effekter kan modelleres mere detaljeret.

Indarbejdels af et krydsgenereringsmodul og indsamling af krydsdata til en krydsdatabase resulterer til gengæld i et markant større datagrundlag og dermed større vedligeholdelsesomfang for modellen.

I artiklen beskrives den teoretiske, tekniske og praktiske fremgangsmåde for indførelsen af krydsmodellering i Landstrafikmodellen. Som forventet påvirker beregninger med krydsforsinkeler i Landstrafikemodellen rutevalget og den samlede rejsetid samt lokale ændringer i rutevalget.

Det videre arbejde består nu i at indarbjede krydsdata i Landstrafikmodellen samt udvide modellen til at regne med 10 tidsperioder for bedre at kunne modellere trængslen.

Arbejdet med krydsdatabasen har også givet idéer til at forbedre modelleringen af trængsel i kryds yderligere, bl.a. ved at indarbejde muligehden for delte spor og trafikstyrede kryds i modellen.

Se hele artiklen om krydsmodellering i Landstrafikmodellen LTM