Rapidis har fået en vigtig rolle i IPTOP projektet (Integrated Public Transport Optimisation and Planning), som styres af DTU.

Forskningsprojektet IPTOP sigter mod at udvikle nye metoder til planlægning, design, kontrol og optimering af danske offentlige transportsystemer.

Fordelene vil for passagererne være kortere rejsetid og bedre service, mens trafikselskaberne kan se frem til økonomiske gevinster.

Det forventes, at IPTOP giver betydelige samfundsmæssige og økonomiske fordele set i relation til den samlede investering.

Der vil i særlig grad være fokus på koordination og sammenhæng mellem forskellige transportudbydere, så de eksisterende transporttilbud bliver mere tilgængelige, pålidelige og dermed attraktive for de rejsende.

Rapidis skal stå i spidsen for udviklingen af den software, som skal sikre at de modeller der udvikles under IPTOP også i praksis kan bruges til at beregne konsekvenser af forskellige tiltag.

Øvrige IPTOP deltagere er:

  • DTU Transport
  • DTU Management
  • DTU Compute
  • Trafikselskabet Movia
  • DSB
  • Banedanmark
  • Trafikstyrelsen

For mere information se http://www.iptop.transport.dtu.dk/ eller kontakt Rasmus Dyhr Frederiksen