I større projekter har vi bidraget med rådgivning, teknisk support og software værktøjer til opbygningen af en række nationale og internationale trafikmodeller:

  • EU-kommisionens TRANS-TOOLS model
  • Transportministeriets Landstrafikmodel
  • Den regionale godsmodel GORM for Øresundsregionen

Vi har desuden anvendte disse trafikmodeller i en række projekter – for eksempel har vi anvendt EU-trafik modellen TRANS-TOOLS til at belyse forskellige muligheder for udbygning af højhastighedstog i Norden.

For flere eksempler – se vores liste af referencer.

Kontakt Thomas Israelsen for mere information.

Analyser relateret til trafik

Rapidis kan hjælpe med trafikrelateret rådgivning og analyser. Vores styrke er især avancerede analyser, som vi udfører ved hjælp af simuleringsværktøjer. Vi har tidligere udført opgaver som f.eks:

  • Undersøgt og udvalgt bedste bus-betjening mens dele af S-Togs nettet var lukket
  • Optimeret skolebus kørsel for en kommune
  • Analyseret gevinster ved samkørsel af forskellige persontransport opgaver i en kommune
  • Analyser effekter af foreslået bus-omlægning – hvor ville bus-servicen blive bedre – hvor ville den blive værre? Hvilke rejsende ville få kortere rejsetid eller færre skift?