Ruteplanlægning

Ruteplanlægning med særlige funktioner til flere brancher

Virksomheder og organisationer der skal udføre mange opgaver på forskellige adresser og som har mange biler og medarbejdere, som kan tildeles de forskellige opgaver vil ofte have stort potentiale for besparelser ved målrettet brug af ruteplanlægning og flådeoptimering.

Rapidis Logistics Planner leveres i flere varianter, der både kan levere effektive ruter og samtidig tage højde for de særlige forhold som gør sig gældende i forskellige brancher. Det kan f.eks. være:

Stil os et spørgsmål
testadgang og dokumentation

Besparelser

Når en organisation overvejer at indføre ruteplanlægning er det oftest ud fra ønsker om besparelser og øget kvalitet.

Besparelser skal komme fra bedre udnyttelse af de ressourcer virksomheden har til rådighed; altså de biler og andre køretøjer man råder over og de mobile medarbejdere, der bemander køretøjerne enten som chauffører, teknikere eller servicemedarbejdere, som skal udføre opgaver på forskellige adresser.

Når man automatiserer ruteplanlægningen, vil man formentlig også opleve store besparelser på den tid, som virksomheden bruger på selve planlægningen. Efterhånden som ruteplanlægningsprogrammerne bliver finjusteret, vil mange opleve at planlægningen for en stor flåde af køretøjer og medarbejdere kan ske helt automatisk.

Øget Kvalitet

Bedre kvalitet og øget servicenivau som konsekvens af automatiseret ruteplanlægning og flådeoptimering kommer både fra præscis planlægning af ankomsttider, der kan kommunikeres videre til kunderne, men også fra det faktum, at ruteplanlægningsmotoren kan tilgodese alle de krav der er knyttet til en opgave om f.eks. særlige kvalikationer hos medarbejderen og tidspunkt hvor opgaven skal løses. Endelig oplever flere virksomheder øget fleksibilitet, idet ruteplanlægningen sker meget hurtigt og derfor kan udføres tættere på starttidspunktet, hvilket så muliggør at kunder kan bestille varer eller booke service senere og stadig få besøg næste dag.

Principper for ruteplanlægning

Målet er at lave ”den bedste plan” for en flåde af køretøjer og medarbejdere.

”Den bedste plan” er defineret som den plan, som både har færrest omkostninger og som overholder alle krav og restriktioner.

De væsentligste omkostninger som ruteplanlægningssoftwaren kan regne på, er den samlede

køretid mellem opgaverne og antallet af køretøjer/medarbejdere der skal bruges. Nogle gange er det også relevant, at medregne ventetid hvis en bil ankommer til en opgaver før den rent faktisk må udføres. For patientkørsel og handicapbefordring vil der være endnu flere omkostningselementer, som bl.a. skal sikre at passagerene sidder så kort tid som muligt i bussen.

De krav og restriktioner, som virksomheden knytter til opgaverne skal naturligivs overholdes, hvilket planlægningsprogrammet automatisk vil sikre.

I praksis beskrives både de opgaver man skal løse og de køretøjer og medarbejdere man har til rådighed. Disse beskrivelser er så input til ruteplanlægningen.

Opgaverne kan beskrives med information om, adresser hvor opgaven udføres, den tid det tager at udføre opgaven,

et eller flere tidsvinduer hvor opgaven kan udføres, krav om særlige kvalifikationer for at kunne udføre opgaven, vægt og volumen for vareleverancer, andre kapacitetsbelastere som f.eks. en kørestol, foretrukken chauffør (ressourcegruppe) etc. Ressourcerne, altså køretøjer og medarbejdere beskrives med information arbejdstid, pauser, hvor begynder og slutter arbejdsdagen, kvalifikationer, kapaciteter og tilhørsforhold til ressorucegrupper mv.

Sådan arbejder softwaren med ruteplanlægning

Den samlede køretid for hele flåden skal minimeres. Derfor må alle køretiden for alle kombinationer ruter beregnes. Har man bare 100 steder som skal besøges, skal der beregnes ruter fra 100 til 100 adresser; altså 10.000 ruteberegninger. Skal der besøges 1.000 sted stiger antallet af ruteberegninger dramatisk til 1.000.000 ruteberegninger – noget som heldigvis sker ganske hurtigt med Logistics Planner og som stadig udvikling fortsat gør hurtigere og bedre.

Næste skridt er, at ruteplanlægningssoftwaren opstiller en indledende plan, som over holder alle krav og restriktioner. Omkostningerne for hver eneste af planens ruter beregnes og summeres til planens samlede omkostninger.

Nu kører Logistics Planner en række forbedringstrin, som går ud på at flytte rundt på opgaverne til andre potentielle køretøjere og medarbejdere for på den måde de samlede omkostingerne for planen så små som muligt. I praksis er der tale om meget store antal kombinationer, og det er netop her, at software til ruteplanlægning overgår, hvad der er muligt for en menneskelig planlægger.

Når forbedringstrinene er gennemført og der ikke kan findes flere omkostningsreduktioner, leveres de færdige ruteplaner for hvert køretøj og medarbejder. Det kan både være som kørelister og som ruter vist på et kort.

Flådeoptimering og optimering af enkelte ruter

Ruteplanlægning kan både ske flådeoptimering for en stor pulje af opgaver, som kan tildeles forskellige ressourcer (VRP eller Vehicle Routing Problem)

eller det kan ske som optimering af en enkelt rute, hvor det allerede er bestemt, hvilke opgaver som er knyttet til ruten (TSP eller Travelling Salesman Problem); planlægningen går her blot ud på at optimere den rækkefølge som opgaverne udføres i. Rapidis Logistics Planner tilbyder begge typer af ruteplanlægning, VRP og TSP. Det er vores erfaring, at flådeoptimeringen giver langt de største besparelser og derfor skal foretrækkes, hvis det iøvrigt kan forenes med virksomhedes måde at udføre sine opgaver på.

Mange virksomheder kan have glæde af både flådeoptimering og enkeltruteoptimering til forskellige formål. Hvis man f.eks. danner dagens ruter med flådeoptimeringen og så bruger enkeltruteoptimering til at tilføje nye opgaver som opstår i løbet af dagen, har man en ret fleksibel løsning, som tager højde for, at de fleste virksomheder kun kender en del dagens opgaver når arbejdstiden begynder.

Rapidis løser mange opgaver indenfor transportplanlægning og logistik med vores egenudviklede software “Rapidis Logistics Planner” (RLP), der er en software komponent, som hurtigt planlægger optimale ruter for en hel flåde af køretøjer eller en analyse, der til bedre beslutningsgrundlag.

RLP arbejder perfekt sammen med ArcGIS platformen, men alle RLP varianter kan også tilgås via en hosted web service.

For mere information kontakt Leif Dahl Petersen