Analyser til kollektiv trafik

En rejse med kollektiv trafik er ofte et komplekst sammenspil, hvori der kan indgå forskellige transportmidler og operatører. Samtidig kan de rejsende have forskellige behov og præferencer.

For et trafikselskab kan det være nyttigt, men også meget vanskeligt at beskrive kundernes samlede rejsestrømme; hvor og hvordan der skiftes mellem linjer og transportformer.

Når et trafikselskab har succes med at beskrive passagerstrømmene, er der også skabt grundlag for at tilpasse og optimere brugen af det kollektive net til bedst muligt at dække kundernes faktiske behov for transport.

Med data fra f.eks. passagertællinger og rejsekort åbner der sig en lang række muligheder for at gennemføre analyser og ikke mindst forudsigelser af, hvordan og i hvilket omfang forskellige passagerer påvirkes af ændringer i køreplaner og linjer.

Stil os et spørgsmål
Info og testberegninger