Traffic Analyst 3.3 er blevet frigivet – det er nu muligt at modellere kryds detaljeret i vejtrafikmodellen. Der er desuden tilføjet værktøjer der kan hjælpe med opstilling og redigering af kryds-data.