• Effektive ruter til dagrenovation
 • Demand responsive transport route planning for ArcGIS

Software til ruteplanlægning

Rapidis udvikler software til ruteplanlægning; Rapidis Logistics Planner (RLP), som kan bruges i mange brancher og til mange formål.

Ruteplanlægning leveres som SaaS dvs. en cloud hosted webservice og som ekstension til Esri ArcGIS. Hvis du vil tilføje ruteplanlægning og optimering til dit IT-system kan du gøre det med vores SaaS løsning.

Rapidis Logistics Planner fåes i 3 varianter, der egner sig til ruteplanlægning i flere forsk. brancher. Her kan du se referencer og hvordan de forskellige varianter bruges til ruteplanlægning i praksis.

Rapidis tilbyder gratis testadgang. Klik på den grønne knap eller kontakt Leif Dahl Petersen for mere information

High Density ruteplanlægning

Software til ruteplanlægning når alle (eller de fleste) adresser, i et område som f.eks. en by eller en kommune, skal besøges. Det kan være omdelingsruter til post, reklamer og aviser eller ruter til dagrenovation og indsamling af forskellige affaldsfraktioner.

Det store antal adresser gør det normalt meget omfattende og tidskrævende at optille køretidsmatricen, hvor køretiden for alle-til-alle adresser beregnes. Derfor benytter High Density udgaven sig af Logistics Planner sig af adressegruppering eller clustering, som gør regneopgaven overkommelig.

Omdeling af post og reklamer sker ofte med bude, som enten cykler eller går. For at kunne planlægge gangruter (eller cykelruter) opstiller softwaren automatisk et fortorvsnetværk, hvor ganghastigheden bestemmes af planlæggerne. Ruter som skal betjenes med biler beregnes på et traditionelt digitalt vejnet.

Inkluderet i HD varianten er både værktøjer til opdeling af et område i effektive ruter og et værktøj, som beregner den optimale rækkefølge for en eller mange enkelte ruter uden at flytte opgaver rundt mellem ruterne. De 2 værktøjer til ruteplanlægning kan bruges samlet og hver for sig.

Pickup and Delivery ruteplanlægning

Software til ruteplanlægning hvor alle opgaver har både en opsamling og en aflevering ude på ruten. Her har Rapidis udviklet en lang række særlige funktioner til ruteplanlægning af handicapkørsel, skolekørsel for børn med særlige behov og ældrekørsel.

Opgaven med ruteplanlægning og optimering drejer sig så om at kombinere disse par af opsamlinger og afleveringer, så den samlede transportopgave kan gennemføres så billigt som muligt, samtidig med at alle krav, begrænsninger og særlige hensyn bliver tilgodeset.

Behovsstyret persontransport adskiller sig f.eks. pakkedistribution og derfor kan Logistics Planner lave ruteplanlægning, som tilgodeser passagerernes komfort og bekvemmlighed bl.a. i form af så kort køretid som muligt. Det kan også sikres, at kun de passagerer som må køre i bussen på samme tid også bliver planlagt således. Planlægningen kan også håndtere behov som at nogle passagerer skal køre med en chauffør som de kender.

 • Tidsvinduer med bl.a. tidlig/sen opsamling/aflevering
 • Ressource grupper sikrer kendt/foretrukken chauffør
 • Order grupper styrer hvem der kan køre i samme bus på samme tid
 • Ved mange opsamlinger/afleveringer på samme adresse er der værktøjer til justering af samlet service på adressen
 • Faste ture, hvor bussen kan tildeles opgaver før og efter
 • Automatisk søgning efter identiske transportbehov, så søskende kører med samme bus

Vehicle Routing Problem

Software til ruteplanlægning af f.eks. vare-distribution, service- og tilsynsopgaver og indsamling af affald fra kuber eller byens affaldsbeholdere.

Softwaren hjælper dig med at lave den bedste samlede plan for hele din flåde af køretøjer dvs. med så få omkostninger som muligt samtidig med at du sikrer at alle krav og restriktioner overholdes.

 • Alle opgaver/stop kan have ét eller flere tidsvinduer, hvor de kan udføres
 • Opgaver kan have krav om kvalifikationer eller foretrukken chauffør
 • Udvalgte opgaver kan prioriteres
 • Start- og slutadresser kan håndteres på mange måder
 • Pauser kan indsættes efter forskellige regler

Mere information og testadgang