Rapidis har stor ekspertise i at anvende computer-modeller til at simulere og analysere transport og trafik. Det kan være både meget detaljerede analyser, som viser hvordan passagerer dagligt rejser i S-Togs systemet  og mere overordnede trafikmodeller, som fremskriver en udvikling flere årtier frem, der belyser de trafikale effekter på kort og lang sigt af infrastrukturændringer, policy-ændringer og socioøkonomiske ændringer.

Som grundlag for vores arbejde har vi udviklet software-pakken Traffic Analyst, som er en udvidelse til GIS-systemet ArcGIS fra ESRI.

Traffic Analyst indeholder en række moduler til at redigere data og lave simuleringsberegninger, som gør det muligt at udføre trafik-analyser og bygge større trafik-model systemer. For eksempel:

  • Moduler til beregning af bil-trafikstrømme i et vejnetværk eller et kollektiv transport system
  • Moduler til fremskrivning af socio-økonomiske model data
  • Moduler til visualisering af kollektiv trafik
  • Moduler til estimering af trafikstrømme på basis af trafik-tællinger

Med udgangspunkt i Traffic Analyst & ESRI ArcGIS:

  • Udfører vi rådgivnings- og analyse arbejde for kunder
  • Bygger vi operationelle analyse-systemer til f.eks. trafik-selskaber som dagligt leverer nøgletal og indsigt i driften
  • Deltager vi i projekter, hvor vi leverer rådgivning og teknik til en række nationale og internationale trafik-modeller (herunder EU-kommisionens TRANS-TOOLS model, og det danske Trafikministeriums Landstrafikmodel – LTM)