Planlægning af effektive ruter til snerydning og saltning med Rapidis optimeringssoftware.

Rapidis tilbyder at udarbejde sneruter til danske kommuner.

 • Softwaren bruges til at beregne gode ruter for saltning eller snerydning
 • Ved saltning skal en vej kun passeres én gang
 • Og der kan kun saltes en vis længde – afhængig af kapacitet
 • Ved snerydning skal en vej passeres 2 gange – en gang i hver retning
 • Input data behandles i GIS; opstilling af opgaver & køretidsmatrix
 • Data for hvert scenarie opstilles; ressourcer, udvælgelse af opgaver, justering af parametre
 • Beregninger udføres
 • Nøgletal og visualiseringer dannes automatisk
 • Et sammenhængende GIS-vejnet med hastigheder og ensretninger
 • Markering af vinterklasser/prioritet på vejstrækninger
 • En beskrivelse af tilgængelige ressourcer med “start- og slut-lokation”, “salt-kapacitet” og “hastighed når der saltes eller ryddes”
 • En beskrivelse af scenarier der skal regnes; f.eks. “ryd vinterklasse 1 + 2” eller “ryd vinterklasse 3” eller “2altning af alle 3 vinterklasser”
 • For saltningsopgaver oversættes et vejstykke til en opgave – som kan gennemkøres i begge retninger
 • For snerydning oversættes et vejstykke til to opgaver – som hver kun kan gennemkøres i én retning
 • Begge typer opgaver kan frit blandes i én plan
 • Der tages hensyn til ensretninger når der produceres opgaver
 • Desuden opstilles en køretids-matrix som beskriver køretid mellem alle opgave start- og slutpunkter
 • For hver ressource beregnes en liste af opgaver
 • Hver opgave er gennemkørsel af én vejstrækning
 • Der er angivet en overordnet rækkefølge på opgaverne

 • For hver opgave angives gennemkørselsretning

 • Nøgletal
 • Og selvfølgelig samlet overblik i GIS

Eksempel: Opstilling af snerydningsopgaver

Eksempel; Vinterklasse 1 – Saltning med 3 ressourcer

 • Start og slut ved depot på Mønsvej – tæt ved Vordingborg
 • Hver ressource har tilstrækkeligt med salt med til ca. 50 kilometer vej
 • Så vidt muligt ønskes lange stræk med uafbrudt saltning
 • Samlet ca. 145 km vejstrækning i vinterklasse 1

Eksempel: Opstilling af saltningsopgaver

Nøgletal for Vordingborg Kommune

Rapidis kontaktpersoner – du er velkommen til at kontakte os for mere info om sneruter

Rasmus Dyhr Frederiksen, MSc (Eng.)
Rasmus Dyhr Frederiksen, MSc (Eng.)Partner

+45 28 19 48 60

Philip Bagger, MSc (Eng.)
Philip Bagger, MSc (Eng.)

+45 24 23 14 73