Vi har ofte været behjælpelige med at løse problemer, analysere data eller udføre andre konsulentopgaver, som er relateret til logistik og transport.

Nedenfor ser du nogle eksempler – men du er altid velkommen til at spørge om netop din opgave!

Download flyer om Rapidis Skolebusanalyse

Uanset om man skal udforme et udbud eller om man skal byde på et udbud; så kan det være vigtigt at have rådighed over præcise beregninger af, hvad der kræves for at løse de opgaver som udbuddet omhandler. Vi har flere gange hjulpet kommuner med at analysere og beskrive deres behov bl.a. i forhold til kørsel af skoleelever som har krav på transport. På den måde kan kommunen lave et mere præcist udbud, hvor det fremgår hvor mange busser der skal bruges, km der  skal køres etc.

Baggrund:

Danske kommuner har en række transportopgaver, hvor borgere med særlige behov skal transporteres til og fra skoler, behandlingssteder og dagtilbud mv.
Til hver opgave kan der være tilknyttet adskillige service krav; eksempelvis om hvor lang tid den enkelte borger må sidde i bussen eller hvor lang tid før behandling borgeren må ankomme.

Kørslen er forbundet med store omkostninger, hvorfor det kan give god mening at undersøge, hvordan kørslen kan optimereres samtidig med at alle service krav mv. overholdes.

Rapidis har god erfaring med at gennemføre sådanne undersøgelser. I undersøgelserne gør vi brug af vores egen software Rapidis Logistics Planner, som også kan anvendes i en evt. senere driftssituation, hvis kommunen eller dens entreprenør ønsker at implementere den optimerende planlægning i den daglige drift. Vi kan her henvise til flere leverandører af administrative systemer til buskørsel/institutionskørsel, som har koblet deres systemer med den automatiserede planlægning fra Rapidis.

 Målepunkter:

I vores undersøgelser kan vi danne ture så f.eks. alle opgaver køres med lavest mulige antal kørte km, laveste samlede køretid, færrest mulige busser – eller som en vægtet kombination af flere parametre.

Scenarier:

Vi kan opstille flere forsk. scenarier, som hver i sær beregnes og evalueres i forhold til de valgte målepunkter. Scenarierne opstilles naturligvis sammen med kommunen.
Et grundscenarie, som også kan bruges til sammenligning, kan være at fastholde turene som de er og beregne den optimale rækkefølge for opsamling og afsætning for opgaverne.
Næste scenarie kan være at danne nye ture for f.eks. skole/hjem kørsel – dvs. at alle opsamlinger og afsætninger i princippet må tildeles alle busser.
Endnu et scenarie kan omfatte at man blander opgaver fra forsk. områder og f.eks. lader skole/hjemkørsel kører sammen med borgere, der skal til læge eller genoptræning.

Hvert scenarie kan beregnes med flere forsk. krav og restriktioner. Måske kan det være interessant at undersøge konsekvenserne af at visse service krav skærpes eller lempes. Vores erfaring viser, at f.eks.  en lempelse af kravene om hvor lang tid før skolestart eleven må ankomme fra 10 min. til 15 min. kan have store konsekvenser for hvor mange busser der skal til for at gennemføre kørslen.

 Periode:

Til analysen bør opgaver udvælges for en passende periode, som dækker både opgaver som køres hver dag og opgaver som køres én gang eller med flere dages mellemrum.
Ofte er det tilstrækkeligt at undersøge kørsel for 1 – 2 uger.

Input:

Input er oplysninger om de kørselsopgaver kommunen har i den udvalgte periode og kan omfatte:

 • ID/Navn for passageren
 • Nuværende rute
 • Adresse for afhentning
 • Adresse for aflevering
 • Tidligste afhentning
 • Tidligste aflevering
 • Seneste aflevering
 • Mødetid
 • Hjælpemidler
 • Ugedage hvor opgaven skal udføres

 Output:

Resultaterne af vores undersøgelser kan f.eks. leveres som:

 • Kørelister for beregnede scenarier. Til detaljeret gennemgang og validering af ruteforslag
 • Kortmateriale som illustrerer kørelisterne
 • Oversigter med bl.a. besparelser på de valgte målepunkter for de forsk. scenarier
Vil man have håndfaste beviser for gevinsten ved at arbejde med automatiseret transportplanlægning og ruteoptimering; så kan vi hjælpe med at opstille beregninger baseret på data fra din organisation.

På den måde kan vi beregne det tidsforbrug og km-forbrug som virksomheden har brugt for at gennemføre sine opgaver og sammenholde det med, hvordan forbruget kunne have været med brug af vores software til professionel ruteplanlægning; naturligvis med mulighed for at gennemprøve vores resultater i praksis.

Vores software til transportplanlægning styres i høj grad af parametre, som brugeren kan justere så beregningerne kommer til at passe med virkelighed, som en organisation arbejder i.

For at få fuldt udbytte af softwaren, er det ofte en god idé at få lidt sparring med én af vores konsulenter om de mange muligheder der er for individuel tilpasning; blot ved at justere på de parametre som softwaren kommer med.

Vi tilbyder udtræk som indeholder alle adresser i Danmark, med x,y koordinater for hver adresse.

Du kan f.eks. bruge denne adressetabel til at geokode dine adresser med x,y koordinater så de er klar til at blive vist på et digitalt kort, navigation eller transportplanlægning med én af Rapidis’ services. Data kan også bruges til at validere eller matche adresserne i din kundedatabase, så du er sikker på at adresser er stavet korrekt og at der er overensstemmelse mellem postnummer, vejnavn og husnummer.

Kontakt os for gratis testdata og priser.

Data kan indeholde:

 • Vejnavn
 • Husnummer
 • EtageSide og dørnummer
 • Postnummer, postdistrikt og supplerende bynavn
 • X,Y koordinater
 • Kommunekode, ejerlavskoder og matrikelnummer

Vores adressedata er lavet med udgangspunkt i data fra NYBBR tidligere kaldet OSAK adresser.