Ruteplanlægning til distribution og serviceteknikere

Home/Ruteplanlægning til distribution og serviceteknikere
Ruteplanlægning til distribution og serviceteknikere 2017-03-17T13:52:10+00:00

Ruteplanlægning for distribution og serviceteknikere

Ruteplanlægning og optimal disponering til alle typer virksomheder, som skal løse mange opgaver på forskellige adresser:

 • Distribution og varelevering
 • Service teknikere
 • Hjemmepleje og rengøring mv.

Rapidis Logistics Planner tildeler opgaverne biler/medarbejdere, hvor det er mest optimalt og minimerer derved køretiden mellem opgaverne, så arbejdstiden kan udnyttes bedst muligt.
Planlægningen respekterer alle krav og restriktioner som f.eks. arbejdstider, tidsvinduer og krav om særlige kompetencer.

Rapidis Logistics Planner fås som en hosted web service og som extension til ArcGIS.

Stil os et spørgsmål
Bestil dokumentation og testadgang

Dowload brugerhistorie og læs hvordan online vaskeriet Washa planlægger og optimerer deres ruter.
De samme optimerings-algoritmer kan anvendes, når online supermarkeder skal planlægge optimale ruter for levering af varer til deres kunder.

Omkostningselementer

Omkostningerne ved kørslen kan bestå af flere elementer, som disponenten kan vægte så planen tilpasses situationen.
 • Køretid mellem opgaver
 • Opgavetid
 • Startomkostninger for nye ressourcer
 • Ventetid

Parametre som bruges til at tilpasse planlægningen den aktuelle situation

Tidsvinduet er det tidsrum hvor opgaven skal udføres.

Varigheden er den tid, som det tager at udføre opgaven.

Man kan vælge at tillade, at opgaven blot skal påbegyndes men ikke nødvendigvis afsluttes indenfor tidsvinduet.

En opgave kan have ingen, ét eller multiple tidsvinduer.

Brugen af multiple tidsvinduer kan f.eks. bruges i forbindelse med tilsynsopgaver, hvor tilsyn skal ske med en aftalt frekvens. Hvis man f.eks. tillader, at opgaven må udføres i tidsrummet 10 – 12 enten mandag, onsdag eller fredag giver dette en fleksibilitet i planlægningen, som kan udnyttes til at øge genvinsten ved optimerinen.

 • Et tidsvindue har et starttidspunkt og et sluttidspunkt
 • Opgaver kan have ingen, et eller multiple tidsvinduer
 • Opgaver kan tillades at begynde i tidsvinduet og afsluttes efter tidsvinduet
En opgave kan kræve at blive udført af en ressource (bil eller medarbejder) som har de nødvendige kvalifikationer eller som er medlem af en bestemt ressource grupppe.

En ressource kan have ingen, én eller flere kvalifikationer og kan være medlem af én bestemt ressource gruppe.

Ressourcegrupperne bruges når man vil sikre sig, at en opgave bliver udført af enten én bestemt ressource eller af én blandt en mindre gruppe af ressourcer.
I praksis kunne dette være nyttigt hvis en kunde til en leverance eller en serviceydelse ønsker at den udføres af et “kendt ansigt” – noget som kan være svært at håndtere som en kvalifikation.

Alle ressourcer kan have 1 eller 2 kapaciteter tilknytttet.
Alle ordrer eller opgaver kan tilsvarende belaste 1 eller 2 kapaciteter.

Eksempler:

 • 35m2
 • 2.000 kge
 • 35 m³ og 2.000 kg
 • 800 enheder som er specificeret af brugeren
Tidsvinduet er det tidsrum hvor opgaven skal udføres.

Alle ressourcer (biler og/eller medarbejdere) specificeres i forhold til hvor lang deres arbejdstid må være og i hvilket tidsrum arbejdstiden kan placeres.

Logistics Planner kan tage højde for pauser til chaufføren.

Dette gøres ved at indsætte en opgave/pause som har en varighed på f.eks. 30 minutter, som eksempelvis skal afholdes i tidsrummet 12.00 – 13.30 på en tilfældig lokation.

Biler som bruges til distribution begynder og slutter ofte arbejdsdagen på et depot eller lager.

Service teknikere begynder ofte deres arbejdsdag hjemme og slutter måske arbejdsdagen på den adresse, hvor de har udført dagens sidste opgave.

Logistics Planner har adskillige muligheder for at håndtere forskellige scenarier relateret til, hvor ressourcerne begynder og slutter dagens arbejde.

 • En ressource kan begynde og slutte arbejdstiden på individuelle lokationer
 • Køretid til første opgave kan udelades fra arbejdstid og øvrige omkostningsbetragtninger
 • Køretid fra sidste opgave til depotet eller anden slutadresse kan udelades fra arbejdstid og omkostninger
I flere planlægningsscenarier er det genopfyldning af bilerne nødvendig og Logistics Planner indeholde værktøjer til håndtering af disse situationer.

De samme værktøjer kan benyttes når biler skal tømmes midt på deres ruter.

 • Et genopfyldingsdepot defineres ved sin adresse
 • Den tid som genopfyldningen tager kan defineres
 • Enhver ressource kan enten have tilladelse til eller forbud mod genopfylding
 • Genopfyldning sker altid ved nærmeste depot
Net supermarkeder tilbyder levering i det timeinterval som kunden vælger ved sin bestilling.

For at håndtere denne type planlægning har vi indført muligheden for at lave hel-times planlægning, som skikrer at hvert timeinterval udnyttes bedst muligt.

I mange planlægningsscenarier overskrider antallet af opgaver det antal som i praksis kan nås med de ressourcer, som er til rådighed.

Det kan f.eks. i service virksomheder, hvor man både har faste opgaver, som ikke haster (de kan også udføres dagen efter) og akutte opgaver som haster.

Opgaver kan prioriteres så de planlægges før opgaver, der ikke er prioriterede. På den måde sikres, at kapaciteten udnyttes fuldt ud og at de vigtigste opgaver med sikkerhed bliver tildelt en ressource.

Udvalgte referencer

 • IDDesign – en kæde af møbelforretninger som tilbyder levering til deres kunder
 • Falck Teknik – planlægning af + 100.000 service opgaver med multiple tidsvinduer