• Pickup and delivery route planning
 • Demand responsive transport route planning for ArcGIS
 • Demand responsive transport route planning for ArcGIS
Spørgsmål, dokumentation og test adgang
Fynbus Case

Planlægning af ruter med både opsamlinger og afleveringer

Logistics Planner til ArcGIS i PD (Pickup and Delivery) udgaven er til ruteplanlægning for situationer, hvor en kørelsesopgave består både af en opsamling og en aflevering; begge dele ud på ruten. Det gælder bl.a. for kurér kørsel, for behovsstyret persontransport som skolekørsel og handicapkørsel, men nogle gange også for kørsel med containere.

Opgaven med ruteplanlægning og optimering drejer sig så om at kombinere disse par af opsamlinger og afleveringer, så den samlede transportopgave kan gennemføres så billigt som muligt, samtidig med at alle krav, begrænsninger og særlige hensyn bliver tilgodeset.

Logistics Planner PD til ArcGIS omfatter en række særlige funktioner til optimering af ruter til Behovsstyret Persontransport, som f.eks. skolekørsel, kørsel af børn med særlige behov, ældrekørsel og handicap kørsel.

For ruteplanlægning til f.eks. pakkedistribution er der ofte bred enighed om, at den bedste transportplan er netop den plan, som har færrest omkostninger målt på køretid, antal biler og evt. ventetid – når blot alle pakker leveres til rette modtager til rette tid.

For den behovsstyrede persontransport er det dog en smule anderledes; man vil gerne have planer, som tilgodeser passagerernes komfort og bekvemmlighed bl.a. i form af så kort køretid som muligt. Der er også brug for funktioner, som kan sikre, at kun de passagerer som må køre i bussen på samme tid også bliver planlagt således. Planlægningen skal også håndtere behov som at visse passagerer skal køre med en chauffør som de kender.

Særlige værktøjer håndterer særlige krav når Behovsstyret Persontransport skal planlægges

Faktorer som gør rejsen ubekvem for passagerne, kan tildeles en omkostning, hvorefter Logistics Planner holder faktorerne på et så lavt niveau som muligt.

Som et eksempel kan de samlede omkostninger for transportplanen stige i takt med at passagerenes rejsetid stiger. Resultatet bliver, at planer med kort rejsetid vil blive foretrukket.

 • Maks. tilladt rejsetid i i minutter
 • Maks. rejsetid i forhold til den direkte rute
 • Alle rejsetids minutter for kunden har en omkostning og vil blive minimeret
 • Ventetid på ruten begrænses
 • Chauffør pauser kræver at bussen er tom
 • Afleveringer kan specificeres til at ske så sent i tidsvinduet som muligt
 • Forhindre samkørsel af specifikke passagerer eller typer af passagerer
 • Personer med samme rejse behov kan håndteres som én ordre
Tidsvinduer sætter en tidsmæssig begrænsning på opgaver
 • Et tidsvindue har et start- og et sluttidspunkt
 • Muligt at tillade at opgaver kun begynder i tidsvinduet, men kan fuldføres efter tidsvinduets sluttidspunkt
 • Skalérbar tolerance med skalérbar omkostning, hvis opgavetid slutter udenfor tidsvinduet
 • “Sen” levering vil placere opgaven så sent som muligt i tidsvinduet
Tidsvinduer i handicapkørsel
Logistics Planner understøtter 3 forsk. metoder til afholdelse af pauser.
 • Fast pause med tom bus på vilkårlig lokation
 • Flydende pauser der indsættes efter en fastlagt tidsperiode
 • Når bussen er ledig køres retur til depotet
Bussernes kapacitet og belastning for hver ordre
 • Enhver bus kan have flere typer kapacitet (f.eks. 8 sæder og 3 pladser til kørestole)
 • Alle ordrer/ture kræver én eller flere kapaciteter
 • En ordre/tur kan være en enkelt person (siddende), en gruppe personer (siddende) eller en sammensat grupper af personer (nogle siddende og andre som kræver plads til en kørestol)
Når 2 personer (bror og søster) har identiske transportbehov.

Det kan (pga. booking systemer) resultere i 2 ordrer, som kan blive placeret på 2 forskellige busser.

For at undgå dette kan Logistics Planner finde denne type ordrer og behandle dem som var de 1 samlet ordre, hvis kapacitetsbelastninger og service tider lægges sammen.

Når en gruppe af personer skal fra hver deres adresse til et fælles ankomststed på same tid.

Der kan laves bedre planer, hvis personerne betragtes som en gruppe.

Logistics Planner kan håndtere både fælles start steder og fælles ankomststeder.

Ordre grupper bruges når personer ikke må rejse i samme bus.

En ordre kan tilhøre ingen, én eller flere grupper.

3 forskellige typer af regler specificerer restriktionerne.
Der kan indgå utallige ordre grupper og regler i en plan, men når blot 1 restriktion mellem 2 ordrer er etableret kan disse personer ikke rejse i samme bus.

 • Må ikke blandes med personer udenfor ordregruppen)
 • Må ikke blandes med andre ordregrupper
 • Må ikke blandes indenfor ordregruppen
Alle opgaver (opsamlinger og afleveringer) har en servicetid.

Når flere personer skal samles op eller afleveres på den samme adresse kan følgende værktøjer fra Logistics Planner benyttes:

 • Reduktionsfaktor for servicetid for efterfølgende opgaver på samme adresse
 • Maksimal samlet servicetid på en adresse
Tidsvinduer sætter en tidsmæssig begrænsning på opgaver
 • Et tidsvindue har et start- og et sluttidspunkt
 • Muligt at tillade at opgaver kun begynder i tidsvinduet, men kan fuldføres efter tidsvinduets sluttidspunkt
 • Skalérbar tolerance med skalérbar omkostning, hvis opgavetid slutter udenfor tidsvinduet
 • “Sen” levering vil placere opgaven så sent som muligt i tidsvinduet
Tidsvinduer i handicapkørsel