Ruteplanlægning til behovsstyret persontransport

/Ruteplanlægning til behovsstyret persontransport
Ruteplanlægning til behovsstyret persontransport 2017-12-12T10:08:52+00:00

Automatisk disponering og ruteplanlægning til behovsstyret persontransport

Software til planlægning af persontransport

Pickup og Delivery (PD) versionen af Logistics Planner fås både som en ekstension til ArcGIS og som en hosted service til integration med eksisterende systemer.

Logistics Planner PD er målrettet planlægning og flådeoptimering i situationer hvor en opgave består af både en opsamling og en aflevering. Det gælder f.eks. hos kurer firmaer og ved behovsstyret person transport som handicapkørsel, lægekørsel og skolekørsel.

Logistics Planner (PD) en række værktøjer, som gør det muligt at tage højde for de særlige krav der knytter sig til behovsstyret person transport:

 • Øge brugernes bekvemmelighed med korte rejsetider
 • Tidlig opsamling eller sen levering inden for tidsvinduet
 • Blander forsk. passagertyper på den samme bus
 • Håndterer kapacitet, kvalifikationer og pauser for busserne
 • Avanceret brug af tidsvinduer
 • Ressurcegrupper tilgodeser ønsker om “fast” chauffør
Stil os et spørgsmål
Dokumentation og testadgang

Download PDF bruger historie om, hvordan Fynbus bruger Logistics Planner til daglig planlægning og optimering af skolekørsel, kørsel til aktivitetscentre og anden behovsstyret persontransport.

Omkostningselementer

Omkostningerne ved kørslen kan bestå af flere elementer, som disponenten kan vægte så planen tilpasses situationen.
 • Køretid for bussen
 • Rejsetid for den enkelte passager
 • Startomkostninger for busser
 • Servicetid
 • Opsamling eller aflevering uden for tidsvindue
 • Overskridelse af maks. rejsetid
 • Brug af ressource udenfor tilladt ressourcegruppe

Parametre som håndterer de særlige forhold omkring persontransport

Faktorer som gør rejsen ubekvem for passagerne, kan tildeles en omkostning, hvorefter Logistics Planner holder faktorerne på et så lavt niveau som muligt.

Som et eksempel kan de samlede omkostninger for transportplanen stige i takt med at passagerenes rejsetid stiger. Resultatet bliver, at planer med kort rejsetid vil blive foretrukket.

 • Maks. tilladt rejsetid i i minutter
 • Maks. rejsetid i forhold til den direkte rute
 • Alle rejsetids minutter for kunden har en omkostning og vil blive minimeret
 • Ventetid på ruten begrænses
 • Chauffør pauser kræver at bussen er tom
 • Afleveringer kan specificeres til at ske så sent i tidsvinduet som muligt
 • Forhindre samkørsel af specifikke passagerer eller typer af passagerer
 • Personer med samme rejse behov kan håndteres som én ordre
Tidsvinduer sætter en tidsmæssig begrænsning på opgaver

 • Et tidsvindue har et start- og et sluttidspunkt
 • Muligt at tillade at opgaver kun begynder i tidsvinduet, men kan fuldføres efter tidsvinduets sluttidspunkt
 • Skalérbar tolerance med skalérbar omkostning, hvis opgavetid slutter udenfor tidsvinduet
 • “Sen” levering vil placere opgaven så sent som muligt i tidsvinduet
Tidsvinduer i handicapkørsel
Logistics Planner understøtter 3 forsk. metoder til afholdelse af pauser.

 • Fast pause med tom bus på vilkårlig lokation
 • Flydende pauser der indsættes efter en fastlagt tidsperiode
 • Når bussen er ledig køres retur til depotet
Bussernes kapacitet og belastning for hver ordre

 • Enhver bus kan have flere typer kapacitet (f.eks. 8 sæder og 3 pladser til kørestole)
 • Alle ordrer/ture kræver én eller flere kapaciteter
 • En ordre/tur kan være en enkelt person (siddende), en gruppe personer (siddende) eller en sammensat grupper af personer (nogle siddende og andre som kræver plads til en kørestol)
Når 2 personer (bror og søster) har identiske transportbehov.

Det kan (pga. booking systemer) resultere i 2 ordrer, som kan blive placeret på 2 forskellige busser.

For at undgå dette kan Logistics Planner finde denne type ordrer og behandle dem som var de 1 samlet ordre, hvis kapacitetsbelastninger og service tider lægges sammen.

Når en gruppe af personer skal fra hver deres adresse til et fælles ankomststed på same tid.

Der kan laves bedre planer, hvis personerne betragtes som en gruppe.

Logistics Planner kan håndtere både fælles start steder og fælles ankomststeder.

Ordre grupper bruges når personer ikke må rejse i samme bus.

En ordre kan tilhøre ingen, én eller flere grupper.

3 forskellige typer af regler specificerer restriktionerne.
Der kan indgå utallige ordre grupper og regler i en plan, men når blot 1 restriktion mellem 2 ordrer er etableret kan disse personer ikke rejse i samme bus.

 • Må ikke blandes med personer udenfor ordregruppen)
 • Må ikke blandes med andre ordregrupper
 • Må ikke blandes indenfor ordregruppen
Alle opgaver (opsamlinger og afleveringer) har en servicetid.

Når flere personer skal samles op eller afleveres på den samme adresse kan følgende værktøjer fra Logistics Planner benyttes:

 • Reduktionsfaktor for servicetid for efterfølgende opgaver på samme adresse
 • Maksimal samlet servicetid på en adresse
Rapidis Logistics Planner kan respektere en fast rute, som allerede er planlagt. Øvrige ordrer kan tildeles bussen før og efter de faste ture.

 • Den faste tur behandles som en lang opgave med den fastsatte rejsetid som servicetid
 • Der kan være tidsvindue på enten opsamling eller aflevering
Figuren nedenfor viser et eksempel på en fast tur med et tidsvindue på opsamlingen. Opsamling skal ske mellem 04:00 and 04:10 and rejsetiden af fastsat til 16 minutter.
Handicapkørsel - fast tur indplaceres i plan

Udvalgte referencer

 • Fynbus, regionalt busselskab, planlægger + 500.000 ture, institutionskørsel
 • Roskilde Brand, institutionskørsel for Roskilde Kommune (med SSD Fleetsched)
 • Centrum Turist, lægekørsel og skolekørsel for Skanderborg Kommune (med Partex Easy@Tour)