Referencer og cases – logistik og ruteplanlægning

/Referencer og cases – logistik og ruteplanlægning
Referencer og cases – logistik og ruteplanlægning2018-04-18T13:44:59+00:00

Behovsstyret persontransport

Download PDF bruger historie og læs om, hvordan Fynbus bruger Logistics Planner til daglig planlægning og optimering af skolekørsel, dagcenterkørsel og andre behovsstyrede kørselsordninger.

Fynbus er ejet af de 10 kommuner på Fyn og Region Syddanmark. En af de opgaver som Fynbus udfører er Flextrafik, der er et tilbud til de borgere, som ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik.

Det kan være kørsel for svært bevægelseshæmmede, skole- og elevkørsel, aktivitets- og genoptræningskørsel og lægekørsel.

Kørslen udføres af vognmænd og taxifirmaer, men det er Fynbus, som står for planlægning og koordinering af de 500.000 ture, som det årligt bliver til.

Planlægningsopgaven løses med hjælp fra Rapidis Logistics Planner, som både kan sikre,  at de lagte planer overholder  de komplekse regler, der er knyttet til de forskellige transportordninger og det, som man har lovet den enkelte bruger. Endvidere sikres det, at kørselopgaverne udføres så effektivt og med så få omkostninger som muligt.

Med det store antal ture hver dag, er det klart, at der også er mange ændringer hver dag.

Med brugen af Rapidis Logistics Planner, kan Fynbus på få minutter gennemføre en total planlægning, som tager højde for de ændringer, der er kommet ind.

Skolekørsel

Sammen med vores partner, Partex, har vi hjulpet busvognmand Bergholdt.dk med at indføre en løsning til automatisk kørselsoptimering og disponering af den handicapkørsel, som Bergholdt.dk udfører for Svendborg Kommune.

Rapidis leverer selve planlægningssoftwaren, som Partex har gjort tilgængelig fra sin admininstrative løsning Easy@Tour, som mange danske busvognmænd allerede benytter i deres daglige arbejde.

I praksis betyder det, at busvognmanden fra det system, han allerede benytter, nu også kan få automatisk disponering og optimeret ruteplanlægning til bl.a. institutionskørsel, handicapkørsel og patientbefordring.

Busvognmand John Bergholdt, fra Bergholdt.dk, har oplevet flere positive effekter med sin løsning til planlægning og nævner specifikt:

  • Vi sparer hver dag ca. 1,5 time i ren planlægningstid og vi kan hurtigt lave ny planer
  • Ved en opgave som normalt kræver 5—10 busser, sparer vi i gennemsnit 1 bus hver dag
  • De planer vi får ud af systemet er gode og kan gennemføres i praksis
  • Vi kan låse kørsler til ruter efter behov og det giver glade kunder

Klik her og læs mere om John Bergholdts erfaringer med automatisk kørselsoptimering og disponering i Easy@Tour.

Online vaskeri; afhentning og levering

Dowload brugerhistorie og læs mere om, hvilke gevinster Washa har opnået. I praksis vil det være ofte være de optimerings-algoritmer, som kan anvendes når online supermarkeder skal planlægge optimale ruter for levering af varer.

Washa henter kundernes vasketøj, som vaskes og bringes retur til kunden. Den service er der rigtig mange kunder som sætter pris på; så mange at Washa har implementeret Logistics Planner til automatisk ruteplanlægning.

Med automatisk transportplanlægning er det lykkes Washa at øge antallet af stop fra 8 til 12 pr. time for hver eneste af deres varebiler. Som en tillægsgevinst kan Washa nu gennemføre en total planlægning på få minutter – noget som før tog op mod 10 arbejdstimer.

Kunder hos Washa vælger selv det timeinterval, hvor de ønsker afhentning eller levering.  Derfor bruger Washa også Logiscs Planner til dynamisk at prissætte og foreslå levering, så det gøres attraktivs for kunden at vælge leveringstid i et interval, hvor Washa har andre stop i nærheden.

Planlægning for teknikere

Rapidis har leveret et analyse og prognose system til Falck Teknik. Systemet gør det muligt at lave langsigtede belastningsprognoser for Falck Tekniks montører og service teknikere, op til et år frem. Prognoserne er baseret på driftsdata kombineret med detaljerede simulationsberegninger.

Falck Teknik laver også den daglige planlægning for teknikerne med Rapidis Logistics Planner. Særlige funktioner, som håndterer tilsynsopgaver der skal udføres i en aftalt frekvens, har medvirket til at optimere planlægningen, så den samlede køretid teknikerne bruger at køre mellem opgaverne er reduceret væsentligt.

Beregning af kørselsfradrag

Skat har valgt en FleetView-baseret løsning til automatisk beregning af skatteydernes ruter og afstande til og fra arbejde. På den måde kan kørselsfradrag beregnes automatisk. Løsningen består af forskellige udvidelser FleetView Rute. Integrationen til WebSphere MQ blev udviklet af Informi GIS og Rapidis.

Optimering af reklameruter

Rapidis har leveret en løsning til FK Distribution som automatisk kan opdele et område i budruter til omdeling af reklamer og ugeaviser. Løsningen har reduceret antallet af ruter, gjort dem mere sikre og effektive ligesom den tid, der bruges på planlægning har kunnet reduceres betragteligt.

Systemet producerer detaljerede ruter baseret på et GIS vejnet og adressedata. For at kunne beregne på store geografiske områder med mange adresser grupperer systemet automatisk adresser til større segmenter af adresser, som så indgår i optimeringen. Denne manøvre reducerer beregningstiden og gør det muligt at beregne på områder med flere hundrede ruter.

Systemet er baseret på en særlig udgave af Rapidis Logistics Planner – en server komponent, som bl.a. tilbyder:

  • Et webservice baseret programmerings interface
  • Job-kø funktion og multiple samtidige beregninger
  • Effektive beregninger som udnytter flerkernet CPU arkitektur
  • Server arkitekturer gør det muligt at flere brugere kan gennemføre beregninger samtidigt

Ruteplanlægning af montører

Vores Partner, Pro-Sat, har lavet en løsning til automatisk opgavetildeling og ruteplanlægning, som er særdeles velegnet til virksomheder, der skal planlægge servicebesøg for montører og teknikere mv.

Senest er løsningen taget i anvendelse hos Dansk Kabel TV, som årligt planlægger udfører over 25.000 opgaver.

Løsningen udmærker sig ved at være en standardløsning, som man meget hurtigt kan komme i gang med at bruge ligesom den er meget simpel i daglig brug og ikke kræver integration med med andre systemer i virksomheden.

Løsningen er internet baseret – som bruger får man et password til onliedelen, hvor man opretter sine biler/medarbejdere og indtaster deres arbejdstid og kompetencer mv. De opgaver som virksomheden skal udføre kan man taste i et excel ark, som så uploades til online delen, hvorefter man på få minutter sidder med de færdige kørelister til alle medarbejdere.

Gevinsten finder man både i den hurtige planlægning og i reduktion i den tid man bruger på kørsel, hvorfor der kan gennemføres flere besøg uden at ansætte flere ressourcer.

Klik her og hent denne kundereference som PDF

Facebook
Google+
http://www.rapidis.com/referencer-logistik-og-ruteplanlaegning">
Twitter
LinkedIn