Post- og avisruter, opdeling og gangrækkefølge

Home/Post- og avisruter, opdeling og gangrækkefølge
Post- og avisruter, opdeling og gangrækkefølge 2016-11-10T10:37:16+00:00

Planlægning af postruter, avisruter og omdelingsruter

Logistics Planner til ArcGIS – Postal Edition er et komplet sæt af værktøjer til at opdele et område i postruter eller budruter, som er optimale til omdeling af post, aviser eller reklamer.

 • Minimerer antallet af ruter og bruger al tilgængelig arbejdstid
 • Effektive ruter uden overlap og med minimale distancer
 • Sikre ruter, hvor krydsning af store veje straffes
 • Parametre styrer krav og restriktioner

Postal Edition til ArcGIS kan afvikles på ArcMap, ArcGIS Pro og ArcGIS Server, men kan også leveres som en cloud hosted service.
Logistics Planner til ArcGIS omfatter ni Geoprocesserings værktøjer, som understøtter en standardiseret arbejdsgang til planlægning af postruter.

Stil os et spørgsmål
Få test extension/demo
Brochure
Postal som hosted service – klik for info

Typisk for Postruter:

 • Dækker alle/næsten alle adresser i et område
 • Hastigheder er ganghastighed eller eller hastighed ved cykling eller scooter
 • I stedet for et alm. vejnet regnes på et fortorvsvejnet med kryds
 • Ruternes sikkerhed kan prioriteres
 • Overlap mellem ruter kan undgås

Arbejdsgange til planlægning af postruter – Geoprocesseringsværktøjerne

Et fortorvsnetværk produceres automatisk af Logistics Planner Postal. Input er et digitalt vejnet fra f.eks. TomTom samt en række valgfri indstillinger.

Fortorvsnetværket kan med fordel genbruges indtil et opdateret vejnet er tilgængeligt.

rapidis-postal-sidewalk-net

Forbinder adressepunkter til vejnet og fortorvsnet basseret på match af adresseinformationer.

postal-connect-addresses

De mange adresser i det område der skal planlægges samles i små grupper efter særlige regler. Grupper opstilles for hurtigere at kunne beregne gangtiden fra alle til alle adresser. Adressegrupperne opløses igen senere når de har tjent deres formål.

postal-address-groups

 • Rejsetiden i fortorvsnetværket mellem adressegrupperne danner grundlag for områdets opdeling i ruter
 • Én matrice beregnes for rejsetid mellem slutpunkterne i i alle adressegrupperne – bruges til den overordnede ruteopdeling
 • 2 matricer beregnes for hver rute og danner grundlag for den senere sekvensoptimering for hver rute (Postal TSP)
VRP postal værktøjet opdeler adressegrupperne i ruter ud fra flg. input:

 • Opgaver, depoter, ressourcer, konfiguration, rejsetidsmatricer og vej typer

Konfigurationsparametre bruges til at:

 • Balancerer planlægningens kvalitet mod beregningstiden
 • Tilpasser forskelle i adressetæthed
 • Balancerer mellem fulde ruter og tilladt overtid

Output:

 • Et komplet sæt af ruter for området
 • Hver ruter er en sekvens eller rækkefølge af opgaver

postal-vrp-routes

For hver rute beregnes den optimale gangrækkefølge baseret på individuelle addressepunkter og fortorvsnetværket. Dette sker med Rapidis Postal TSP.

postal-tsp-routes

Click edit button to change this text.