Kontakt Rapidis, Leif Dahl Petersen, hvis du vil drøfte mulighederne for et partnersamarbejde.

Ikke alle Rapidis’ partnere vises her. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have vores hjælp til at pege på en egnet partner.

Partnere som tilbyder løsninger med Rapidis Logistics Planner

Transport og distribution

PCSYS leverer mobile løsninger til transportvirksomheder og virksomheder, der selv udfører og/eller planlægger distributionen af virksomhedens produkter.

Løsningerne omfatter bla. bevis for levering, underskrift på skærm, navigation,  kortvisning, køreliste, brændstoføkonomi og nu også transportplanlægning og ruteoptimering baseret på Rapidis Logistics Planner.

PCSYS har leveret løsninger, som omfatter transportoptimering og ruteplanlægning til Irmatorvet, IDdesign (Idemøbler og Ilva) samt UBD (Ugebladsdistributionen)

Busvognmænd, behovsstyret persontransport

Det webbaserede administrationssystem WebTour udvikles og leveres af TechHouse.

WebtTour bruges bl.a.  af busvognmænd til at holde styr på tilbud, kommende opgaver, igangværende kørsler, fakturering og meget mere. Med integrationen til Rapidis  Logistics Planner er det nu også muligt for vognmændene at gennemføre automatisk disponering og planlægning af store mængder opgaver indenfor patientbefordring, skole/hjem kørsel og handicapkørsel. Den automatiske planlægning sikrer dels, at vognmanden overholder alle sine aftaler og dels at han gennemfører sin kørsel med så få busser og så lille et km-forbrug som muligt.

Transport og distribution, service

Pro-Sat har lavet en enkel og brugervenlig løsning til transportplanlægning og optimering af ruter. Som kunde får du adgang til hjemmeside, hvor du fra et excel ark kan uploade dine opgaver, som så tildeles dine biler eller medarbejdere, så opgaverne kan udføres hurtigst og billigst samtidig med, at alle krav og bindinger overholdes.

Med en tilsluttet mobil app. sendes opgaverne ud til de mobile medarbejdere, som giver muligheden løbende elektroniske statusmeddelser om leveringerne. Med muligheden for underskrift, stregkodescanning eller TAG scanning for hver opgave, fungerer Pro-Sat løsningen som en komplet planlægnings- ordre- og dokumentationsløsning.

Kontakt Pro-Sat for demonstration og test af Pro-Sat Planner

Officiel Esri distributør for Danmark

Geoinfo er distributør i Danmark for Esri, som er verdens største leverandør af GIS software.

Geografiske Informations Systemer (GIS) bruges af organisationer af alle størrelser og i næsten alle brancher og ofte har kunden også brug for transportplanlægning som en del af sin samlede GIS løsning.

Geoinfo har derfor, hos flere af deres kunder, implementeret Rapidis Logistics Planner som en del af  større løsninger baseret på ArcGIS.

Busvognmænd, behovsstyret persontransport

Partex Data har udviklet “Easy@Tour” som er en drifts- og regnskabsløsning til busvognmænd.

Løsningen består af mange moduler heriblandt også et til disponering af vogne og mandskab. Disponeringsmodulet er nu blevet automatiseret, idet Partex har lavet en integration til Rapidis Logistics Planner. Det betyder, at kunder hos Partex på en forholdsvis enkel måde kan få adgang til automatisk disponering og planlægning af af handicapkørsel, skolekørsel og institutionskørsel mv.

Flere busvognmænd bruger dagligt automatisk disponering med deres Partex løsning. Kontakt gerne Partex for mere information og referencer.

Kommuner, service, transport

Synchronicer fra danske Soft Design A/S hjælper mobile medarbejdere og deres “kontor” med en lang række opgaver som f.eks. tidregistrering og opgavelister. Løsningen skrædersyes ved valg blandt en lang række af moduler til både servicevirksomheder, transportvirksomheder og kommuner.

For en kommunes tekniske afdeling betyder integrationen med Rapidis Logistics Planner f.eks., at man automatisk og lyn-hurtigt kan lave den bedste plan for 3 asfalt teams, der reparere slaghuller – hvem skal tildeles hvilke opgaver og hvad er den bedste rækkefølge at udføre opgaverne i?

Samme metode for optimeret ruteplanlægning kan bruges for en lang række kommunale opgaver.

Busvognmænd, kørselskontorer, behovsstyret persontransport

SSD har udviklet FleetSched som er et bookingsystem og planlægningssystem til kørselskontorer og busvognmænd, der hver dag bruger deres minibusser til at fragte skoleelever med særlige behov til og fra skole samt patienter til behandling og retur til deres hjem.

FleetSched har indbygget integration til Rapidis Logistics Planner, hvorfor disponenterne  har mulighed for automatisk at fordele og ruteplanlægge de mange opsamlinger og afleveringer. På den måde er man både sikker på at overholde alle aftaler og krav og opgaverne udføres med færrest mulige omkostninger.

Kontakt gerne SSD for referencer og demo.

Transport og distribution

Multiflash har koblet transportplanlægning og ruteoptimering fra Rapidis Logistics Planner med terminalerne fra TomTom, som Multiflash forhandler.

I praksis betyder det, at en transportvirksomhed automatisk kan disponere alle deres opgaver så de gennemføres med mindst mulig køretid og antal kørte km.

Når opgaverne er disponeret sendes de ud til bilernes TomTom terminaler, som så navigerer bilerne frem til opgaverne i den rigtige rækkefølge. En væld af andre funktioner i TomTom terminalerne følger også med. F.eks. er det nemt at sende beskeder til bilerne, overvåge og gemme bilernes positioner ligesom navigationen tager højde for den aktuelle trafiksituation.

Multiflash har flere gode referencer og eksempler på virksomheder, som man har hjulpet med transportoptimering. Kontakt Multiflash for detaljer og demo

Hjemmepleje

Avaleo laver omsorgssystemer, som kommuner og private udbydere af hjemmepleje bl.a. bruger til at håndtere oplysninger om, hvilke hjemmeplejeydelser borgere skal modtage hvor og hvornår samt vagtskemaer mv. for medarbejdere.I det system tilbyder Avaleo også automatisk besøgsplanlægning (ABP) og hertil leverer Rapidis en webservice, som hurtigt leverer input om afstande mellem de mange besøg der skal planlægges.