Nyheder

/Nyheder/

Esri konference om Post, Pakker og Omdeling

Esri indbyder til en special konference om brug af GIS i organisationer som arbejder med postomdeling, pakkedistribution samt omdeling af aviser og reklamer.

Konferencen holdes i Hamborg den 11. oktober 2018, i forlængelse PostExpo messen, hvor det iøvrigt også er muligt at møde Esri eksperter på de samme fagområder.

Link til Esri Postal and Parcel Location Intelligence Summit

Link til PostExpo

På Esri Postal an Parcel Location Intelligence Summit vil du få god mulighed for at møde kollegaer fra andre lande, som arbejder med de samme problemstillinger som dig ligesom der vil være indlæg både fra brugere og GIS eksperter.

Bemærk at deltagelse er gratis og ikke er betinget af, at din organisation er brugere af Esri software.

Kontakt gerne Leif Dahl Petersen hos Rapidis hvis du vil høre mere.

2018-08-17T12:48:26+00:00 august 17th, 2018|Arrangementer og events|0 Comments

Washa gik fra 8 til 12 kundebesøg pr. time med Logistics Planner

Download bruger historie og se, hvordan Washa, en online vaskeri service bruger Rapidis Logistics Planner i deres daglige planlægning af afhentninger og leverancer af vasketøj hos deres kunder

 

 

Washa har opnået:

 • En stor stigning i deres produktivitet ved nu at kunne udføre 12 stop pr. time mod kun 8 da man ikke brugte automatisk planlægning
 • Den kontortid man bruger på planlægning er reduceret fra mange timer til få minutter. Det giver mulighed for at kunderne kan bestille senere og stadig få service næste dag
 • Dynamisk prissætning at leveringsomkostninger, så det gøres attraktivt for kunden at vælge leveringstid i et interval, hvor Washa har andre stop i nærheden

Også online supermarkeder som tilbyder levering i aftalte tidsintervaller, kan opnå nogle af de samme optimeringsgevinster som Washa har realiseret.

2017-03-17T14:49:20+00:00 marts 17th, 2017|Ikke kategoriseret|0 Comments

Ny Workforce Planner App til ArcGIS

Esri har for nylig frigivet App’en Workforce til ArcGIS. Workforcer følger med i dit abonnement på ArcGIS Online.

Workforce kan gøre det lettere at organisere mobile medarbejdere, tildele opgaver og få information om status mv. tilbage til kontoret. Workforce kan kombineres med én eller flere Esri Apps som f.eks. Navigator, Collector eller Survey.

Fra kontordelen af Workforce kan man bl.a. tildele opgaver til de enkelte medarbejdere. Denne tildeling er en manuel proces.

Derfor har Rapidis lavet en selvstændig App, Workforce Planner, som kombinerer egenskaberne fra Workforce med Rapidis Logistics Planner ved at tilføje funktioner til automatisk disponering og ruteplanlægning.

I praksis betyder det, at disponenten kan udvælge opgaver fra sine pulje samt et antal mobile medarbejdere, for så automatisk at få den mest optimale plan for hvilke opgaver, der skal løses af hvilke medarbejdere samt den optimale rækkefølge for hver medarbejder.

Læs mere om Workforce Planner her.

En gratis prøve på Workforce Planner kan hentes på ArcGIS Marketplace.

2016-09-09T10:42:02+00:00 september 8th, 2016|Logistics Planner, Software|0 Comments

Traffic Analyst 6.0 frigivet

Den nyeste version af Traffic Analyst supporterer nu ArcGIS 10.4.1. Der er desuden tilføjet tre nye værktøjer:

 • Path Assignment tool som er et path-baseret SUE alternativ til det eksisterende road traffic assignment tool. Understøtter path-size logit til fordeling af rutevalg på valgsæt for hvert OD element, samt eliminering af ruter med høj relativ omkostning fra valgsæt
 • Path MPME tool som supporterer Path Assignment metodikken
 • Get network connectivity tool, som kan identificere og udtrække forbindelser i et ArcGIS Network Dataset

Derudover er der i Public Assignment toolet introduceret separate vægte for længere ventetider på samme stop.

2016-09-14T09:30:55+00:00 september 6th, 2016|Software, Traffic Analyst|0 Comments

Traffic Analyst 5.1.0

 

In the latest version 5.1.0 of Traffic Analyst, the option to use ”Fixed Seed” in Road and Public Assignment has been introduced.

The “Fixed seed” functionality reduces the noise from stochastic simulation, when comparing the results of two identical calculations. The results will to a much greater extent be similar.

2016-01-21T15:43:14+00:00 januar 21st, 2016|Software, Traffic Analyst|0 Comments

Rapidis er nu Microsoft Guld Partner

I Rapidis er vi både glade og stolte over, at vi nu kan kalde os Microsoft Guld Partner indenfor kategorierne “Application Development” og “Data Center”.

For at opnå Guld Partner certificeringen har vi bl.a. skulle dokumentere, at Rapidis Logistics Planner medgår i en betydelig række installationer samt, at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer og certificeringer.

Certificeringen kræver også, at “rigtige” kunder og brugere verificerer vores påstand om deres brug af Rapidis Logistics Planner ligesom der har været spørgeskemaer, som skulle besvares. Tak til de mange af vores kunder, bruger og samarbejdspartnere, der har taget sig tid til at hjælpe os med dette.

Se demo af RLP GIS version til disponering af behovsstyret persontransport

GIS version af RLP til behovsstyret persontransport giver nye muligheder

Rapidis Logistics Planner til disponering og optimering af behovsstyret persontransport som f.eks. Flextrafik, handicapkørsel og skolekørsel tilbydes nu også i en GIS baseret version. Planlægningsmotoren udstilles stadig som en cloud hosted service, men GIS versionen byder på en række spændende ekstra muligheder, som bl.a.

 • Nemt at vise lokationer samt én eller flere ruter på et kort
 • Opret og redigér selv zoner og barrierer, hvor der ikke må køres eller køres med nedsat hastighed
 • Planlægning i hele Europa
 • Planlægning hvor der tages højde for myldretid (planlagt til ultimo 2015)

Hvad viser demoen?

I vores egen demo har vi brugt Esri SDKer, som gør det hurtigt og nemt at hente ruter på cloud severen og vise dem på et kort og/eller sende dem direkte til en smartphone eller tablet. Rapidis hjælper gerne vores kunder i gang med at bruge Esri’s SDKer, som i øvrigt kan bruges gratis i denne “basic” version.

I demoen kan man også se, hvordan de mange forskellige krav og restriktioner, der knytter sig til både opsamlinger, afleveringer og busserne virker i praksis når der skrues op og ned for værdierne.

Demoen giver også et indblik i, hvordan konfigurationsparameterene, som styrer selve beregningerne og graden af optimering, kan bruges til at kontrollere de planlagte ruter.

Vil du se den fulde demo?

Hvis planlægning og disponering af persontransport er relevant for dig, så giver meget komplet demo af, hvordan Rapidis Logistics Planner kan udnytte dine busser bedst muligt samtidig med, at de faktorer der gør turen ubekvem for passagererne holdes på lavt niveau.

Kontakt Leif Dahl Petersen for at aftale tid til en demo, som kan være hos os i Søborg, online eller hos jer.

2018-01-19T17:29:31+00:00 maj 18th, 2015|Logistics Planner, Software|0 Comments

Traffic Analyst 4.0 Release

 • Forudsætter nu ArcGIS 10.2.2
 • En 64-bit version af Traffic Analyst er nu tilgængelig (sammen med 32-bit versionen)
 • Tilføjet modellering af tidlig zone afgang for Public assignment
 • Der er tilføjet restriktioner i forhold til hvordan Traffic Analyst kan skrive output ud i databaser igennem OLE DB connections
2016-11-10T10:37:23+00:00 april 17th, 2015|Software, Traffic Analyst|0 Comments

Rapidis får vigtig rolle i IPTOP projektet

Rapidis har fået en vigtig rolle i IPTOP projektet (Integrated Public Transport Optimisation and Planning), som styres af DTU.

Forskningsprojektet IPTOP sigter mod at udvikle nye metoder til planlægning, design, kontrol og optimering af danske offentlige transportsystemer.

Fordelene vil for passagererne være kortere rejsetid og bedre service, mens trafikselskaberne kan se frem til økonomiske gevinster.

Det forventes, at IPTOP giver betydelige samfundsmæssige og økonomiske fordele set i relation til den samlede investering.

Der vil i særlig grad være fokus på koordination og sammenhæng mellem forskellige transportudbydere, så de eksisterende transporttilbud bliver mere tilgængelige, pålidelige og dermed attraktive for de rejsende.

Rapidis skal stå i spidsen for udviklingen af den software, som skal sikre at de modeller der udvikles under IPTOP også i praksis kan bruges til at beregne konsekvenser af forskellige tiltag.

Øvrige IPTOP deltagere er:

 • DTU Transport
 • DTU Management
 • DTU Compute
 • Trafikselskabet Movia
 • DSB
 • Banedanmark
 • Trafikstyrelsen

For mere information se http://www.iptop.transport.dtu.dk/ eller kontakt Rasmus Dyhr Frederiksen

2016-11-10T10:37:23+00:00 januar 30th, 2015|Konsulentydelser, Software, Traffic Analyst|0 Comments

Snerydning og saltning – Effektive planer til Vordingborg Kommune

Da den nye Vordingborg Kommune blev skabt af 4 mindre kommuner, stod man samtidig med 4 forskellige planer for, hvordan snerydning og saltning af vintervejene skulle foregå.

 

Rapidis har hjulpet Vordingborg Kommune med at etablere en ny samlet plan, som samtidig effektiviserer arbejdet med snerydning og saltning af vintervejene.

Planen bygger på, at alle veje i kommunen tilføres en vinterklasse, således at rydning og saltning kan prioriteres efter vejnettets vinterklasser.

Resultatet er en samlet plan for vinterberedskabet, som minimerer både kørestrækninger og den tid som snerydning og saltning vil tage.

Vordingborg Kommune bruger de nye planer i forbindelse med deres udbud af snerydningen og efterfølgende også som de planer, der udleveres til entreprenørerne som de kan udføre arbejdet efter.

Kontakt Rasmus Dyhr Frederiksen for mere information om effektivisering af planer for snerydning.

2016-11-10T10:37:23+00:00 oktober 7th, 2014|Konsulentydelser, Kunder|0 Comments

Logistics Planner til handicap kørsel og kurér transport – ny release 2.8

Rapidis Logistics Planner, PD version, til ruteplanlægning og optimering af skole- og institutionskørsel, handicapkørsel og kurérkørsel er netop udgivet i version 2.8. Her er en opsummering af forbedringer:

 • Ny automatisk sibling funktion som bruges til at håndtere flere personer, der skal samme vej på samme tid (f.eks. bror/søster til samme skole)
 • Ny planlægningsmetode som bedre håndterer, når flere personer skal til eller fra samme lokation
 • Flere rettelser, som generelt giver lidt bedre planer. For opgaver låst til ressourcer er der rettet en fejl, som gav ikke-planlagte opgaver
 • Nyt tjek på “ikke-planlagte opgaver”. Det undersøges, om opgaven kan planlægges alene
 • Et tjek på ikke-planlagte opgaver låst til ressourcer. Det undersøges parvis, om andre låste opgaver er i vejen.
 • Ny LogIdentification, så det er nemt at sammenkæde transaktion og log

Alle forbedringer gælder for Rapidis Logistics Planner, PD version, leveret som web-service eller som extension til ArcGIS.

For mere information, dokumentation og evt. testadgang er du meget velkommen til kontakte Leif Dahl Petersen

2016-11-10T10:37:23+00:00 september 22nd, 2014|Ikke kategoriseret|0 Comments

Trafikdage – Landstrafikmodellen LTM

Rasmus Dyhr Frederiksen fra Rapidis har været medforfatter til et indlæg og en artikel med relation til Landstrafikmodellen, som blev givet i forbindelse med Trafikdage 2014 på Ålborg Universitet.

Abstrakt:

Denne artikel beskriver arbejdet med at udvikle og indsamle data til at opbygge en krydsdatabase til Landstrafikmodellen. Vejdirektoratet igangsatte, i 2012, et projekt med henblik på at udvide LTM med krydsmodellering. Med indførsel af krydsmodellering vil Landstrafikmodellen opnå en klar forbedring, idet trængsels- og flaskehals effekter kan modelleres mere detaljeret.

Indarbejdels af et krydsgenereringsmodul og indsamling af krydsdata til en krydsdatabase resulterer til gengæld i et markant større datagrundlag og dermed større vedligeholdelsesomfang for modellen.

I artiklen beskrives den teoretiske, tekniske og praktiske fremgangsmåde for indførelsen af krydsmodellering i Landstrafikmodellen. Som forventet påvirker beregninger med krydsforsinkeler i Landstrafikemodellen rutevalget og den samlede rejsetid samt lokale ændringer i rutevalget.

Det videre arbejde består nu i at indarbjede krydsdata i Landstrafikmodellen samt udvide modellen til at regne med 10 tidsperioder for bedre at kunne modellere trængslen.

Arbejdet med krydsdatabasen har også givet idéer til at forbedre modelleringen af trængsel i kryds yderligere, bl.a. ved at indarbejde muligehden for delte spor og trafikstyrede kryds i modellen.

Se hele artiklen om krydsmodellering i Landstrafikmodellen LTM

2016-11-10T10:37:24+00:00 september 22nd, 2014|Arrangementer og events, Software|0 Comments

25.000 montørbesøg planlægges af Dansk Kabel TV

En helt uoverskuelig mængde opgaver

Da Dansk Kabel TV, som er en del af TDC, blev valgt til at servicere TDC’s Home Trio kunder, var det en uoverskuelig planlægningsopgave, som Driftschef Søren Wallin stod over for.

Udfordringen var bl.a. at nå 25.000 årlige opgaver, som skulle udføres på forskellige adresser, i aftalte tidsrum og af teknikere med de rigtige kvalifikationer.

”Et meget stort, kompliceret og ikke særlig overskueligt Excel-ark” husker Søren Wallin.

En test var overbevisende

Driftschefen gik på udkig efter et nøglefærdigt system, som kunne hjælpe med at planlægge så alle opgaver udføres til tiden og af teknikere med de nødvendige kompetencer samtidig med at køretid, kilometerforbrug og overarbejde reduceres mest muligt.

Søren Wallin blev opmærksom på Pro-Sat Planner, som  via Excel kan fodres med de opgaver og montørbesøg der skal planlægges. ”Jeg fik lov at teste løsningen og kunne hurtigt se, at Pro-Sat Planner som standard kunne opfylde de fleste af mine ønsker og krav” fortæller Søren Wallin.

Om Pro-Sat Planner

Pro-Sat Planner, der er udviklet i et samarbejde mellem Pro-Sat og Rapidis, er en webbaseret planlægningsløsning til servicevirksomheder og transportvirksomheder.

Med dit eget login kan du gøre dine biler og medarbejdere aktive/inaktive, regulere deres arbejdstid, kvalifikationer mv. og  med et simpelt upload af dagens opgaver fra et Excelark har du efter få minutter færdige og ruteoptimerede kørelister.

Driftschef Søren Wallin, Dansk Kabel TV fortæller:

»På få minutter laver jeg hver dag ruteoptimerede opgavelister til vores 30 teknikere.

Jeg ved at vi når det vi har lovet og ikke mindst at vi producerer vores servicebesøg med så få omkostninger som muligt. …«

Klik her og hent artiklen som PDF

 

 

2016-11-10T10:37:24+00:00 juni 18th, 2014|Kunder, Logistics Planner|0 Comments