Ruteplanlægning – Logistik 2017-06-16T11:39:16+00:00

Rapidis løser mange opgaver indenfor transportplanlægning og logistik med vores egenudviklede software “Rapidis Logistics Planner” (RLP), der er en software komponent, som hurtigt planlægger optimale ruter for en hel flåde af køretøjer eller en analyse, der til bedre beslutningsgrundlag.

RLP arbejder perfekt sammen med ArcGIS platformen, men alle RLP varianter kan også tilgås via en hosted web service.

Stil os et spørgsmål
testadgang og dokumentation

Hvordan bruges RLP som Web Service

Rapidis Logistics Planner er en web service (Geoprocesseringsservice) og kan betragtes som en regnemaskine, som med de rigtige input kan levere optimale ruteplaner for en flåde af køretøjer og medarbejdere.

Logistics Planner omfatter ikke en brugergrænseflade - du skal kommunikere med beregningsmotoren fra f.eks. et bookingsystem eller et ERP system, som indeholder informationer om de opgaver der skal udføres og de ressourcer du har til rådighed.

Når du bruger RLP som en service medfølger en række muligheder til at lave kortvisninger samt mere omfattende applikationer med brug af kort.

Rapidis har en række partnere, som tilbyder løsninger, hvor Logistics Planner er en del af løsningen, ligesom Logistics Planner kan bruges fra ArcGIS.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om Logistics Planner, vores partneres løsninger eller vil høre om mulighederne for et partnersamarbejde med Rapidis.

RLP som extension til ArcGIS

Logistics Planner er en extension, der fungerer som en integreret del af ArcGIS, og gør det muligt at løse flere og andre logistiske beregninger, end hvad der er standard i ArcGIS – alt sammen indefor områderne automatisk transportplanlægning, flådeoptimering og ruteplanlægning mv.

Logistics Planner til ArcGIS leveres med tools til hhv. persontransport (pick-up-and-delivery – PD) og distribution/servicekørsel (Vehicle Routing Problem – VRP) samt avis- og postruter (Postal).

Kernen i Logistics Planner til ArcGIS er 3 geoprocesseringsmoduler (GP moduler) som er kompatible med Network Analyst og samtidig tilføjer nye planlægningsmuligheder.

Logistics Planner til ArcGIS kan afvikles både på ArcGIS Server og på ArcGIS Desktop og kan indgå i komplekse Geoprocessing modeller til analyse eller driftsoptimering.

Logistics Planner for ArcGIS har i høj grad samme opbygning som Network Analyst og vil være et velkendt miljø for mange brugere af Network Analyst.

Brancher hvor Rapidis Logistics Planner kan bruges:

  • Distribution – ruteplanlægning til virksomheder der selv varetager deres kørsel og til transportvirksomheder, der tilbyder distribution og kørsel mod betaling
  • Servicebesøg – ruteplanlægning til private virksomheders serviceteknikere og til kommunernes tekniske afdelinger
  • Handicapkørsel, automatisk disponering til skole/hjem kørsel, patientbefordring og anden behovsstyret persontransport
  • Omdeling og indsamling. Opdeling af områder i ruter og sekvenspoptimering af de enkelte ruter. Egnet til omdeling af ugeaviser, reklamer og abonnementsaviser
  • Dagrenovation. Ruteplanlægning til indsamling af dagrenovation fra private husstande eller afhentning og tømning af containere
  • Kurérkørsel. Ruteplanlægning hvor hver opgave består af både 1 opsamling og 1 aflevering
  • Hjemmepleje – ruteplanlægning til kommunal hjemmepleje og private udbydere

Vores software til ruteplanlægning gør automatisk mange opgaver til færdige kørelister, som sikrer at opgaverne udføres med så få omkostninger som muligt, samt at alle krav som f.eks. tidsvinduer, arbejdstider og kvalifikationer overholdes.

For mere information kontakt Leif Dahl Petersen