Kollektiv Trafik

/Kollektiv Trafik
Kollektiv Trafik 2018-03-13T15:28:53+00:00
 • Analyse af passagerstrømme
 • kollektiv tilgængelighed

Analyser til kollektiv trafik

En rejse med kollektiv trafik er ofte et komplekst sammenspil, hvori der kan indgå forskellige transportmidler og operatører. Samtidig kan de rejsende have forskellige behov og præferencer.

For et trafikselskab kan det være nyttigt, men også meget vanskeligt at beskrive kundernes samlede rejsestrømme; hvor og hvordan der skiftes mellem linjer og transportformer.

Når et trafikselskab har succes med at beskrive passagerstrømmene, er der også skabt grundlag for at tilpasse og optimere brugen af det kollektive net til bedst muligt at dække kundernes faktiske behov for transport.

Med data fra f.eks. passagertællinger og rejsekort åbner der sig en lang række muligheder for at gennemføre analyser og ikke mindst forudsigelser af, hvordan og i hvilket omfang forskellige passagerer påvirkes af ændringer i køreplaner og linjer.

Stil os et spørgsmål
Info og testberegninger

Kollektive turmønstre

Første skridt, som også danner grundlag for analyser og konsekvensberegninger, er produktionen af kollektive turmønstre.

Med Input fra køreplaner, passagertællinger, rejsekortdata og evt. modeldata opstilles detajlerede kollektive turmønstre, der beskriver alle rejser med ruter og passagerstrømme.

Scenarie-analyser af service ændringer

Når en udbyder af kollektiv trafik overvejer serviceændringer, kan det være både nyttigt og produktivt, hvis man hurtigt kan vurdere konsekvenser ved serviceændringerne og derved sikre et fagligt kompetent grundlag for dialog med kunder og andre interessenter; dette med detaljerede nøgletal og præcise svar på hvad f.eks. en linjeændring betyder for de rejsendes ruter. Med udgangspunkt i de kollektive turmønstre kan man relativt enkelt undersøge forskellige sådanne scenarier.

Scenarier kan nemt oprettes som varianter af en driftskøreplan eller som varianter af et andet scenarie. Når et scenarie er lagt ind i systemet kan der laves en beregning af nye passagerflows og rejsetider inkl. nøgletal

og kort. Disse resultater kan sammenlignes med andre scenarie-beregninger eller med producerede turmønstre for at vise konsekvenser for passagererne af planlagte eller foreslåede serviceændringer.

Transit Analyst til ArcGIS har bl.a. derudover funktioner:

 • Tager højde for overflytning mellem kollektive transportmidler
 • Detaljerede og opsummerede resultater i database
 • Mange standardudtræk/analyser
 • Integration med produktionssystemer

Kollektiv tilgængelighed og mobilitet

Med en tilgængelighedsanalyse kan det, for et område beregnes, hvor let passagerer kan komme til alle andre områder. Tilgængeligheden måles i rejsetid og antal skift.

Resultater fra analysen kan både vises i tabelformat eller de kan visualiseres kort.

Input til en kollektiv tilgænglighedsanalyse er køreplaner, som kan importeres fra rejseplanen i GTFS formatet.

Ved ændringer eller påtænkte ændringer i køreplanerne kan konsekvenserne for den kollektive tilgængelighed illustreres på differenskort.

Den kollektive tilgængelighedsanalyse kan udviddes ved at vægte tilgængeligehed med antallet af potentielle brugere. Det kan man gøre ved foruden køreplaner også at inddrage befolkningsdata.

Modellering af transportmiddelvalg

Ved større serviceomlægninger kan der være brug for mere avanceret kollektiv modellering, som også tager højde for overflytninger mellem transportformer som cykel, bil, kollektiv, gang og fly.

Webmodul giver nem adgang til resultater og analyser

For at give så mange brugergrupper som muligt adgang til scenarier og analyser tilbyder Rapidis et webmodul, som via en browser giver adgang til de moduler fra Transit Analyst, som virksomheden benytter.

Webmodulet er fleksibelt og kan bidrage med:

 • Adgang til alle scenarier og resultater
 • Nemme interaktive analyser i website
 • Nøgletal og webkort
 • Automatiske differenser mellem resultater
 • Start og overvåg beregninger i website
 • Nem adgang for alle medarbejdere

For mere information kontakt Leif Dahl Petersen