• High Density TSP route planning for ArcGIS
  • High Density Route Planning for ArcGIS workflow

High Density Multi Modal ruteplanlægning til ArcGIS

High Density udgaven af Logistics Planner er det rigtige valg, når du skal planlægge og optimere besøg til alle husstande i et område – typisk ved omdeling af post og reklamer, indsamling af husstandsaffald eller landsindsamlinger for velgørende institutioner.

Det store antal adresser gør det normalt umuligt at optille køretidsmatricen, hvor køretiden for alle-til-alle adresser beregnes. Derfor benytter High Density udgaven sig af Logistics Planner sig af adressegruppering eller clustering, som gør regneopgaven overkommelig.

Omdeling af post og reklamer sker ofte med bude, som enten cykler eller går. For at kunne planlægge gangruter (eller cykelruter) opstiller softwaren automatisk et fortorvsnetværk, hvor ganghastigheden bestemmes af planlæggerne. Ruter som skal betjenes med biler beregnes på et traditionelt digitalt vejnet.

Denne ekstension til ArcGIS omfatter både et High Density VRP (Vechicle Routing Problem) værktøj til opdeling af et område i effektive ruter og et High Density TSP (Travelling Salesman Problem) værktøj, som beregner den optimale rækkefølge for en eller mange enkelte ruter uden at flytte opgaver rundt mellem ruterne.

Spørgsmål, dokumentation, test adgang
FK Distribution Case

Workflows for High Density Route Planning – The Geoprocessing Tools

Et fortorvsnetværk produceres automatisk af Logistics Planner Postal. Input er et digitalt vejnet fra f.eks. TomTom samt en række valgfri indstillinger.

Fortorvsnetværket kan med fordel genbruges indtil et opdateret vejnet er tilgængeligt.

rapidis-postal-sidewalk-net

Forbinder adressepunkter til vejnet og fortorvsnet basseret på match af adresseinformationer.

postal-connect-addresses

De mange adresser i det område der skal planlægges samles i små grupper efter særlige regler. Grupper opstilles for hurtigere at kunne beregne gangtiden fra alle til alle adresser. Adressegrupperne opløses igen senere når de har tjent deres formål.

postal-address-groups

  • Rejsetiden i fortorvsnetværket mellem adressegrupperne danner grundlag for områdets opdeling i ruter
  • Én matrice beregnes for rejsetid mellem slutpunkterne i i alle adressegrupperne – bruges til den overordnede ruteopdeling
  • 2 matricer beregnes for hver rute og danner grundlag for den senere sekvensoptimering for hver rute (Postal TSP)
VRP postal værktøjet opdeler adressegrupperne i ruter ud fra flg. input:

  • Opgaver, depoter, ressourcer, konfiguration, rejsetidsmatricer og vej typer

Konfigurationsparametre bruges til at:

  • Balancerer planlægningens kvalitet mod beregningstiden
  • Tilpasser forskelle i adressetæthed
  • Balancerer mellem fulde ruter og tilladt overtid

Output:

  • Et komplet sæt af ruter for området
  • Hver ruter er en sekvens eller rækkefølge af opgaver

postal-vrp-routes

For hver rute beregnes den optimale gangrækkefølge baseret på individuelle addressepunkter og fortorvsnetværket. Dette sker med Rapidis Postal TSP.

postal-tsp-routes