Home - Velkommen hos Rapidis

Home
Home 2018-02-05T11:32:02+00:00

Rapidis tilbyder avanceret ruteplanlægning, transportmodeller og analyse af passagerstrømme – som web services og extensions til ArcGIS

Traffic analyst til ArcGIS

Transport og kollektiv trafik

Rapidis analyserer, simulerer og beregner trafik – typisk via trafikmodeller som dækker både biltrafik og kollektive transportsystemer.

Vi udvikler, bruger og sælger Traffic Analyst, en extension til ArcGIS, som indeholder geoprocesseringsværktøjer til transportmodellering.

Ruteplanlægning

Ruteplanlægning og Logistik

Vi udvikler selv softwaren Logistics Planner (RLP) til automatisk ruteplanlægning og optimering af transport i en lang række brancher.

RLP er en web service som kan kaldes fra andre systemer, men fås også som en extension til ArcGIS.

Analyser transport og logistik

Analyser og konsulentopgaver

Rapidis analyserer data og udfører konsulentopgaver relateret til logistik og transport.

Skolebus analyser eller optimering af ruter til saltning og snerydning for kommuner,  konsekvensberegninger ved omlægning af busruter for trafikselskaber

Udvalgte referencer, projekter og kundecases

Landstrafikmodellen

Trans Tools 3

Behovsstyret persontransport

Omdelingsruter

Serviceteknikere

Se beskrivelser af disse og flere projekter og cases: For transport  og  for logistik.