Velkommen til Rapidis – vi er en software- og konsulentvirksomhed med speciale i transport og logistik.

På området for transport kan vi analysere, simulere og beregne trafik – typisk vha. trafikmodeller der oftest dækker både biltrafik og kollektive transportsystemer.

På området for logistik tilbyder vi software og løsninger til automatisk ruteplanlægning og optimering af transport i en lang række brancher.

Udvalgte referencer, projekter og kundecases

Se beskrivelser af disse og flere projekter og cases: For transport  og  for logistik.