Velkommen til Rapidis – vi er en software- og konsulentvirksomhed med speciale i transport og logistik.

transport området kan vi analysere, simulere og beregne trafik - typisk vha. trafikmodeller der oftest dækker både biltrafik og kollektive transportsystemer.

logistik området tilbyder vi software og løsninger til automatisk ruteplanlægning og optimering af transport i en lang række brancher.

Udvalgte referencer, projekter og kundecases

Prognoser for serviceteknikere

Levering af dagligvarer

Landstrafikmodellen, LTM

Trafik model beregninger

PermalinkGallery

Kørselsoptimering af institutionskørsel

Se beskrivelser af disse og flere projekter og cases: For transport  og  for logistik.